Deň, keď sú slová zbytočné

Deň, keď sú slová zbytočné

Tento rok už po 18-ty raz zakvitnú ulice miest a obcí celého Slovenska žltými narcismi. Pripojí sa aj Prešov. Jediná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine – Deň narcisov sa bude konať už dnes, 11. apríla. V uliciach bude 16 tisíc dobrovoľníkov.

Dnes bude v uliciach slovenských miest a obcí takmer 16 tisíc dobrovoľníkov, ktorí vám ponúknu narcis ako symbol prejavu podpory
a spolupatričnosti ľuďom s onkologickou diagnózou. Výnos zbierky bude opätovne použitý na realizáciu programov, aktivít a projektov
v prospech pacientov a ich rodín, na podporu medicínskych a výskumných projektov i na edukačné a informačné aktivity pre zdravú populáciu.
 
Tohtoročné posolstvo Dňa narcisov -  „Deň, keď sú slová zbytočné" –  oslovuje všetkých, ktorí chcú pomôcť  bez zbytočných rečí. Často máme dobré úmysly, chceme pomôcť, ale v behu dní mnohokrát praktický skutok „odložíme" na neskôr a hoci v dobrej vôli, mnohokrát
i zabudneme, čo sme chceli urobiť. Deň narcisov je jeden deň v roku, kedy pomôcť je veľmi jednoduché a nevyžaduje od nikoho veľa plánovania či času.

Diskusia k článku