Nové pracovné zošity pre 35 tisíc žiakov

Nové pracovné zošity pre 35 tisíc žiakov

V novom školskom roku budú na žiakov stredných odborných škôl čakať pracovné zošity. Štátny inštitút odborného vzdelávania od nich očakáva najmä zlepšenie názornosti výučby a tiež zvýšenie jej efektívnosti a to s prihliadnutím na individuálne schopností, zručností a vlastné študijné tempo.

„Pracovné zošity majú podporovať aktivitu žiakov a tiež majú poskytovať podnety na ich samostatnú prácu, ako aj možnosti kontrolovať vlastné výsledky, pričom zabezpečia presun teoretických vedomostí do praxe,“ uviedol Michal Kaliňák, hovorca ministra školstva. 
 
Súhrnne bude vytvorených 131 druhov pracovných zošitov pre odbornú prax a odborný výcvik zameraných na hutnícke, strojárske, elektrotechnické, chemické, drevárske, stavebnícke a poľnohospodárske odbory, pričom každý pracovný zošiť bude pozostávať minimálne z 50 strán. „Našou ambíciou je, aby ich v nasledujúcom školskom roku 2014/2015 využívalo 35 000 žiakov,“ dodal hovorca. 
 
Na ich príprave sa podieľajú aj pedagogickí zamestnanci 21 pilotných centier odborného vzdelávania a prípravy vytvorených v rámci projektu. „Práve takéto autorstvo by malo zabezpečiť ich vysokú profesionálnu ako aj odbornú i pedagogickú úroveň,“ zhodnotil Michal Kaliňák.

Diskusia k článku