Vyčistime si Európu! Prineste svoje elektrospotrebiče v sobotu na zberný dvor

Vyčistime si Európu! Prineste svoje elektrospotrebiče v sobotu na zberný dvor

Eurokomisár pre životné prostredie Janez Potočnik vyhlásil 10. máj za európsky deň čistenia. Zapojiť sa môžu aj Prešovčania. V sobotu prineste všetky svoje nefunkčné či nevyužívané spotrebiče na jeden zo zberných dvorov. Priložíte tak ruku k redukcie odpadov.

"Let’s Clean Up Europe!” (Vyčistime si Európu) je iniciatíva, ktorej základnou myšlienkou je zmobilizovať čo najviac dobrovoľníkov za spoločným účelom – odstrániť odpad vo svojom okolí, odbremeniť voľnú prírodu od odpadkov a čiernych skládok. V sobotu 17. mája 2014 sa môžu zapojiť do iniciatívy „Let´s clean up Europe“ ktorá prebieha vo všetkých krajinách EÚ, aj Prešovčania. 
 
V rámci nej sa môžete svojich nepotrebných spotrebičov zbaviť ekologicky a legálne. Odneste ich na zberný dvor, do predajní alebo odovzdajte v rámci mobilných zberov. V rámci akcie pripravili organizátori informačnú kampaň. Prostredníctvom letákov získajú obyvatelia informácie o možnostiach ekologickej likvidácie elektroodpadu vo svojom meste. Ministerstvo zároveň spolupracuje aj s kolektívnymi organizáciami pre elektrozariadenia, ktoré spolu so svojimi zmluvnými partnermi zabezpečia mobilný zber elektroodpadu dňa 17. mája 2014 na území Slovenska, minimálne v každom krajskom meste na Slovensku.

Diskusia k článku