Generálny konzulát Ukrajiny v Prešove je pripravený na prezidentské voľby

Generálny konzulát Ukrajiny v Prešove je pripravený na prezidentské voľby

Ako sme vás už v našom denníku informovali, v Ukrajine vrcholia prípravy na dočasné voľby prezidenta. Tie budú 25. mája 2014. Občania Ukrajiny s trvalým či prechodným pobytom v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji môžu voliť v Prešove.

Foto: www

Na generálnom konzuláte Ukrajiny v Prešove je otvorená zahraničná volebná miestnosť, v ktorej môžu voliť občania Ukrajiny. „Volieb v zahraničí sa môžu zúčastniť občania Ukrajiny, ktorí sú zaregistrovaní v konzulárnom registri veľvyslanectva a generálneho konzulátu, a tým sú automaticky zahrnutí do národného registra voličov,“ vysvetlila generálna konzulka Oľga Benč a súčasne dodala, že „prezident sa bude vyberať z dvadsaťjeden kandidátov, ktorí zastupujú všetky regióny Ukrajiny a všetky politické strany. Volebná miestnosť je v Prešove otvorená od 7. mája. Do 19. mája, dokedy sa mohli občania prihlásiť, je zaregistrovaných 1635 voličov. Volebná miestnosť,  nachádza sa v budove konzulátu na Plzenskej ulici číslo 11, má číslo 900087 a je otvorená od 8. do 20. hodiny. Všetko je už pripravené, máme šesť kabínok, štyri volebné urny. Komisia má štrnásť ľudí. Očakávame veľkú účasť zahraničných pozorovateľov, do 16. mája sa ich akreditovalo 1 375, sú z 56 krajín.“
 
Nedeľa bude rozhodujúca pre ďalší vývoj na Ukrajine. „Volebné miestnosti  v autonomnej republike Krym, ktorá je v súčasnosti okupovaná,  podľa zákonov Ukrajiny, nebudú. Ukrajinci, ktorí tam žijú, majú možnosť voliť v susednom Chersonskom kraji. Tieto prezidentské voľby sú pre Ukrajinu, pre jej stabilizáciu  a ďalší ekonomický rozvoj veľmi dôležité. Sú to prvé voľby v takej ťažkej politickej situácii,“ dodáva Oľga Benč, generálna konzulka Ukrajiny v Prešove.

Diskusia k článku