Poklady Šarišskej galérie budú na obdiv verejnosti v stálej expozícii

Poklady Šarišskej galérie budú na obdiv verejnosti v stálej expozícii

Už zajtra sa v Šarišskej galérii otvára dlho očakávaná stála expozícia s názvom “Ikony 16. – 18. storočia a drevorezby 15. – 19. storočia”. Galéria ešte pred rokmi získala unikátne drevorezby od súkromného zberateľa, významného prešovského akad. sochára Dušana Pončáka. Teraz sa z depozitu opäť vrátia na výslnie.

 
 
„Zajtra sa v priestoroch Šarišskej galérie uskutoční vernisáž, aká  tu za celý čas existencie galérie ešte nebola. Som rád, že sa nám  v rámci šarišskej galérie podarilo otvoriť stálu expozíciu a budem rád, ak si ju príde pozrieť čo najviac ľudí,“ vyslovil svoje pozvanie na zajtrajšiu vernisáž Rudolf Dupkala, riaditeľ Šarišskej galérie. Súčasťou stálej expozície budú podľa riaditeľa tie najdrahšie a najumeleckejšie diela, čo galéria vo svojom depozite má. „Expozíciu bude tvoriť naše rodinné šarišské striebro, budú to všetky sakrálne umelecké diela, sochy a maľby svätých, Madony s Ježiškom, ukrižovania atď. To všetko by sme nemali vďaka majstrovi Dušanovi Pončákovi, ktorý jednu časť zbierky galérii pred pár rokmi venoval a druhú predal,“ vysvetlil pôvod diel Rudolf Dupkala. Priznal tiež, že stála expozícia z tých diel mala byť v galérii inštalovaná už dávnejšie. „Doteraz sme nie sna sto percent naplnili zmluvu, ktorá bola s rodinou podpísaná. Tá obsahovala klauzulu, že zbierku nám darovali pod podmienkou, že sa stane súčasťou stálej expozície.“
 
Zvierka obsahuje naozaj vzácne diela. Niektoré z nich sú staré aj 400 rokov a majú hodnotu tisícky eur. „Tieto diela boli v čase komunistického režimu pálené a dehonestované, ale rodine  Pončákovej sa ich podarilo zachrániť,“ uviedol na margo vzácnej umeleckej zbierky riaditeľ Šarišskej galérie v Prešove.
V tomto roku ubehlo 20 rokov od podpísania kúpnej a darovacej zmluvy prvej akvizície drevorezieb s jej pôvodným majiteľom Dušanom Pončákom. Je preto symbolickým počinom, že Šarišská galéria práve v tomto roku získala vďaka grantu MK SR do svojich zbierok novú vzácnu ikonu Sv.Ján Krstiteľ severokarpatskej proveniencie z 2.tretiny 17.storočia, podobnú ikonu Sv.Demeter získala do deponácie na obdobie trvania stálej expozície, a tiež, ďalší zo sakrálnych oltárnych obrazov Sv.Michal archanjel s drakom zo začiatku 19.storočia, na ktorom sa dá demonštrovať prirodzený vývoj oltárneho obrazu a kontinuálny  prechod od byzantskej tradície k ranobarokovej kresťanskej tradícii. Galéria včlenila tri nové diela do stálej expozície k súboru Madon, Krista, Sv. Mikuláša, rozšírila tak jej záber o postavy svätcov, ktorých doteraz neeviduje.  Ikony a obrazy sú skvostami, ktoré doplnia trojrozmernú expozíciu drevorezieb o plošný rozmer.
 
V roku 1993 vznikla stála expozícia v priestoroch na Hlavnej 51 pod názvom Ikony 16.– 18. storočia  a Drevorezby 15.– 19. storočia. Trvala 2 roky a navštívilo ju 25 300 návštevníkov. ŠG získala za túto zbierku Cenu časopisu Pamiatky a múzeá za akvizíciu roka 1993.Každoročne, počas letnej sezóny bola zbierka vzácnych drevorezieb nanovo vybraná z depozitáru a s rôznymi obmenami prezentovaná ako náhradná stála expozícia. Výber zo zbierky putoval mnohokrát aj do zahraničia. Na prelome rokov 2010- 2011 bola drevená plastika za účasti vládnych a kultúrnych činiteľov prezentovaná na pôde Veľvyslanectva SR pri Sv. stolici vo Vatikáne.
 
Počas svojho 55 ročného pôsobenia v regióne Šarišská galéria v Prešove zozbierala na základe odborného výskumu, prostredníctvom nákupov, dedikácií a prevodov výtvarné diela, ktoré spravuje a ochraňuje vo svojom zbierkovom fonde. Vzácnych kúskov má viac ako štyritisíc. Väčšinu ikon získala galéria ešte koncom 50 tych rokov prostredníctvom tzv. záchranných akcií. Napriek tomu, že väčšina ikon bola poškodená a zdevastovaná, boli dlhodobo uchovávané v galerijnom depozitári.   

Diskusia k článku