Jarný rez orechov

Jarný rez orechov

Mladé stromčeky orechov môžeme rezom upravovať v máji a staré riadiace stromy presvetľujeme v mesiacoch august – september.

Ako výchovným rezom upravujeme orechy?
Na jeseň alebo na jar vysadené štepené stromčeky hlboko skrátime, to znamená, že každý bočný výhonok v korunke upravíme na dĺžku asi 10 cm tak, aby vonkajší púčik smeroval von z koruny. Stredný výhonok skracujme asi 15 – 20 cm nad bočnými v jednej rovine zrezanými výhonkami. Týmto skrátením zabezpečíme dobré zakorenenie a vytvorenie pevných základných výhonkov, na ktorých sa bude v ďalších rokoch vytvárať rodiace drevo. Rovné stromčeky, tzv. spičiaky skracujeme vo výške 80 – 100 cm, aby sme počas vegetácie získali postranné bočné výhonky.
 
Ako upravujeme orechy v ďalších rokoch pestovania?
Orechy vysádzame vždy tak, aby mali dostatok miesta vo vlastnej záhrade, nezasahovali do susedov a nebránili v raste ďalším vysadeným stromčekom. Z korún stromov sa snažíme odstrániť najprv všetky suché a nadbytočné konáriky tak, aby sme získali dostatočne vzdušné a riedke koruny. Vysoké stromy zmladzujeme v auguste tak, že najprv odstránime tie konáre, ktoré najviac prekážajú a to tak, že ich režeme na dvakrát, aby sme nepoškodili kôru a rez sa snažíme otáčavou pílkou urobiť tak, aby sa nám rezné plochy po rezoch čím skôr zahojili. Väčšie rezné rany sa oplatí zatrieť štepárskym voskom. Pri rezoch opierame rebríky o hrubšie konáre, pretože orechové drevo je veľmi krehké. 
 
Ako vrúbľujeme orechy?
Štepené odrody orechov tvoria menšie koruny a prvú úrodu získame už v 4 – 6 roku po výsadbe. Stromy nám v záhradke zaberajú menej miesta a koruny stromov môžeme prihnojovať a postrekovať proti hubovým chorobám a škodcom. Podpníky o hrúbke ceruzky štepíme už v zimných mesiacoch spojkovacím rezom tak, že na štepenie použijeme vrúbeľ s vrcholovým púčikom, pričom vrúble vždy odoberáme len z najkvalitnejších polopapierových stromov, ktoré režeme v mesiacoch december -  január. Ujateľnosť vrúbľovancov je nižšia, pretože vrúble majú riedky stržeň, preto pri reze musíme mať vždy ostrý štepársky nôž, aby rez urobený jedným ťahom bol hladký. Vrúbeľ s podpníkom dôkladne zaviažeme s páskou z PVC. 
 
Aké stromčeky získame z vysadených jadierok?
Takto dopestované orechové stromy nám v záhrade rastú veľmi bujne a úrodu prinášajú až v 10 – 15 roku po výsadbe. Nové stromčeky nemajú tie isté vlastnosti ako ich pôvodný strom, pretože vznikli z jadierka to znamená generatívnym spôsobom. Ak chceme mať 
v záhrade taký istý strom musíme z neho odobrať vrúbeľ a naštepiť do podpníka. 
 
Ako prihnojujeme orechy?
Z jadra dopestované stromy vytvárajú veľké koruny a ich koreňová sústava sa nachádza ďaleko za obvodom orechových stromov, preto nám zo záhrady odoberajú živiny, ktoré sme použili pri hnojení zeleniny, drobného ovocia, alebo ďalších ovocných stromov. Štepené ovocné stromy dokážeme postriekať proti hubovým chorobám a živočíšnym škodcom, najmä červivosti orechov tak, že k dostupným prípravkom pridáme tekuté viaczložkové hnojivá v 0,1 – 0,2 % koncentrácií. Cez listovú plochu sa dodané živiny dostanú do korún ovocného stromu.

Diskusia k článku