Mrazové dosky

Mrazové dosky

Ovocné stromy v zimnom období vplyvom striedania vysokých a nízkych teplôt praskajú, čím na kmeňoch vznikajú štrbiny. Stromčeky sú potom náchylné na výskyt glejotoku a ďalších hubových chorôb.

Ako zabránime praskaniu kôry na kmeňoch a konároch ovocných stromov?
Kmene na jeseň očistíme od machu a lišajníkov, pretože v nich nachádzajú úkryt prezimujúci škodcovia. Ich vajíčka, larvy, ktoré na jar po vyliahnutí vyciciavajú z listov šťavu, poškodzujú tvoriace sa plody. Z kmeňoch súčasne odstránime opatrne hrubšiu kôru, tzv. borku, pričom dávame pozor, aby sme nepoškodili kambiálne pletivá. Kmene sa snažíme ešte pred mrazmi dôkladne natrieť päťpercentným vápenným mliekom, ktoré najlepšie odráža dopadajúce sa slnečné lúče, a tým reguluje výkyvy teplôt na kmeňoch a konároch ovocných stromov, čím obmedzíme popraskaniu kôry. Natrieť môžeme aj hrubšie kostrové konáre, pričom dávame pozor, aby sme vyššou koncentráciou nepopálili a nepoškodili rodiace plodonosné drevo a kvetné púčiky.
Ktoré ovocné stromy sú najcitlivejšie na praskanie kôry?
Najväčšie poškodenia sú najmä na teplomilných druhoch ako sú marhule broskyne a čerešne. Pri pestovaní sa snažíme odrody navrúbľovať alebo naočkovať na odolnejšie slivkové podpníky, ktoré mrazovým doskám počas zím lepšie odolávajú. Praskanie stromov  obmedzíme ich dobrou kondíciou, to znamená, že stromčekom počas vegetácie a v predjarnom období dodávame potrebné základné živiny, obohatené o stopové prvky.
 
Ako reagujú jablone?
Štrbiny vznikajú najmä na slabšie rastúcich podpníkoch, na ktorých dochádza k popraskaniu kôry oveľa skôr, ako na bujnejšie rastúcich podpníkoch MM106, A2, plánkach a podobne. Popraskaniu kôry sa snažíme zabrániť tak, že okrem natierania vápnom, citlivejšie odrody a druhy obalíme vrecovinou, papierom, aby koruny stromčekov mali aj počas zimných mesiacov dostatok vzduchu. Súčasne k stromom nahrnieme do výšky 20 - 30 cm zeminu, čím chránime očká pred namrznutím.
Ako chránime kmene ovocných stromov pred ohryzom zvierat?
Kmene mladých stromčekov radi ohryzujú králiky, preto okolo kmeňov dávame do výšky koruny králičie pletivo. Pravidelne sledujeme oplotenie v záhradách, aby sme zabránili podlezeniu králikov. Poškodené a ohryzené stromčeky sa zoslabia a ak dôjde k obhryzu  po celom obvode kmeňa, nedostáva sa prísun živín do koruny stromov a takto poškodené stromčeky hynú. Zachrániť ich môžeme len tak, že koruny stromov na jar hlboko skrátime, poškodené miesta ošetríme a na kmeňoch urobíme môstkovanie. Znamená to, že poškodenú časť vrúbľami zaštepíme tak, aby sme zabezpečili prúdenie asimilátov a živín z koruny do koreňov ovocných  stromov a opačne z listov do koreňovej sústavy.

Diskusia k článku