Tri roky a dosť

Tri roky a dosť

Ako ošetrovať jahody v predjarnom období? Jahody na jednom mieste pestujeme najviac tri roky, potom je ich potrebné zlikvidovať a založiť novú výsadbu tam, kde sa doteraz ešte nepestovali.

O kvalite plodov a výške úrody rozhodujú viaceré faktory, ale základom je dôkladná starostlivosť o každý trs, ktorý na záhonoch máme. Všetky staré, hnedé a škvrnité listy opatrne nožnicami odstránime tak, aby sme nepoškodili jahodové srdiečko s ružicou mladých listov, kde sa zakladá nová úroda. Odstránením starej listovej plochy obmedzíme výskyt hubových chorôb a škodcov, ktorí sa v nich ukrývajú cez zimné obdobie.
Aká má byť vzdialenosť medzi jednotlivými trsmi jahôd?
Jahody najčastejšie vysádzame v auguste, môžeme ich vysádzať aj na jar, len pri jarnej výsadbe je úroda v prvom roku veľmi malá. Vždy sadíme na dobre pripravené políčka, ktoré sme už pri predplodine dobre vyhnojili kompostom alebo vyzretým maštaľným hnojom. Na výsadbu používame len mladé poplazy, vždy len prvý a druhý tvoriaci sa trs na poplazoch, pretože v poradí ďalšie zakorenené trsy dávajú len veľmi nízku či žiadnu úrodu. Poplazy vysádzame od seba na vzdialenosť 80 x 40 cm a túto vzdialenosť zachovávame počas trojročného pestovateľského obdobia a všetky poplazy zakorenené v medziradí vždy čím skôr zo záhonov odstránime, pretože množstvo trsov a nedostatok svetla značne zníži celkovú úrodu a v prehustených výsadbách dozrievajúce plody napadá pleseň sivá.
Ako prihnojujeme jahody?
Na jar zrýľovanú pôdu medzi riadkami opatrne hrabličkami urovnáme a medzi jednotlivé trsy rozhodíme špeciálne jahodové alebo univerzálne viaczložkové hnojivo Cererit, ktoré opatrne zapracujeme do pôdy. Hnojivá nesmú dopadnúť na jahodové srdiečko, pretože ho spália, mladé listy zhnednú a úroda plodov sa znižuje. Porasty prihnojené na jar rozhodujú o tom, aké veľké plody budeme v lete zbierať. Prihnojujeme opatrne, pretože väčšie dávky hnojiva znižujú kvalitu plodov a spôsobujú hnilobu dozrievajúcich plodov. Jahody namiesto granulovaných hnojív môžeme prihnojovať tekutými hnojivami podľa návodu a koncentrácie tak, že nimi striekame na listovú plochu jahôd a cez prieduchy listov sa rozpustené živiny dostávajú do rastlín.
 
Ako pestujeme špalierové, balkónové jahody?
Pri týchto odrodách, boli záhradkári často veľmi sklamaní, pretože po výsadbe a zhotovení rôznych konštrukcií sa nedočkali očakávaných výsledkov a poplazy prichytené k drôtenkám zasychali a neprinášali úrody. Ak chceme dosiahnuť, aby na poplazoch rodili, musíme ich prichytávať do črepníkov alebo debničiek naplnených zeminou, kde zakorenia. Pôdu v črepníkoch je potrebné v čase sucha pravidelne polievať a kypriť.
Čo sú to mesačné jahody?
Jahody, ktoré rodia celý rok a prinášajú menšie, chuťovo veľmi kvalitné plody, nazývame jahody mesačné. Z nich sa najviac pestuje odroda Rujana, netvorí poplazy, preto sa rozmnožuje delením trsov alebo semenami. Na jednom mieste ju pestujeme tiež len tri roky. Jednotlivé trsy kvitnú a rodia počas celej vegetácie. Najviac sa však pestujú raz rodiace jahody, z ktorých najväčšiu úrodu prináša odroda Senga Sengana. V záhradách sú obľúbené aj dvakrát rodiace jahody ako sú odrody Lidka, Rema a podobne.
 
Ako ochraňujeme porasty jahôd proti hubovým chorobám a škodcom?
Zo živočíšnych škodcov najväčšie škody spôsobuje kvetovka jahodová a roztočík, proti ktorým pred a po odkvitnutí použijeme vhodný insekticíd, napr. Bi - 58 EC Nové. Výskyt plesní obmedzíme fungicídmi ako je napr. Ridomil, Šampion a pododne.

Diskusia k článku