Rez viniča

Rez viniča

Vinič vyžaduje každý rok rez, aby mohol prinášať bohatú úrodu s kvalitnými strapcami, bobuľami, ktoré budú mať dobrú cukornatosť, dostatok vitamínov a minerálnych látok.

Na akom dreve vinič rodí?
Vinič prináša úrodu na jednoročnom dreve, to znamená, na tých letorastoch, ktoré vyrástli v minulom roku. Musia však vyrásť z dvojročného dreva a nie zo starších častí kmeňa. Pri veľmi veľkom počte výhonkov viničový ker nestačí vyživovať všetky tvoriace sa strapce, preto sú bobule menšie, nerovnomerne obsadené, majú nízku cukornatosť a v prehustených porastoch skôr podliehajú hubovým chorobám. Najmä hnilobe, múčnatke a podobne.
 
Ako vinič tvarujeme?
Sú rôzne spôsoby pestovania a vedenia viniča. Najrozšírenejší spôsob je voľné tvarovanie viniča pri rôzne zhotovených konštrukciách, pestujeme ho v pergolách, pri stenách a podobne. Pri tomto spôsobe pestovania musíme dodržiavať zásadu, že všetky vytvorené výhonky nemôžeme ponechať, preto najlepšie vyvinuté výhonky skracujeme na 2 – 3 púčiky. Slabšie vyvinuté púčiky skrátime na 1 - 2 púčiky a najslabšie prírastky, ktoré vyrastajú zo starého dreva, suché a nadbytočné úplne od základu odstránime. Tento rez sa snažíme urobiť ešte pred prúdením miazgy, aby vinič po reze neslzil. Tento rez každý rok opakujeme a výhonky vyväzujeme k oporným konštrukciám. Pri vyväzovaní dávame pozor, aby sme špagátom nezaškrtili celý výhonok, preto ich priväzujeme tzv. osmičkou, aby medzi hrubnutím výhonkov a špagátom bol priestor pre rast staršieho dreva.
 
Ako režeme vinič pri intenzívnom pestovaní?
Poznáme rôzne nízke a vysoké spôsoby vedenia, ale pre záhradkára je osvedčený spôsob výsadby pri vybudovanej drôtenke s výškou viničového kmeňa 1 m, keď viničové odrody od seba vysádzame na vzdialenosť 100 – 130 cm. Odrody sú naštepené na viničových podpníkoch, najčastejšie ich vrúbľujeme na podpník Bernardieri x Ripária Kobber 5BB. Pri výsadbe viniča miesto štepenia dávame 2 – 5 cm do zeme a po hlbokom skrátení si vypestujeme 1 – 2 kmieniky, z ktorých vo výške 80 – 100 cm vyväzujeme ťažne a čapíky k drôtenej konštrukcii. Postup pri reze je veľmi jednoduchý, čiže vždy na jednu a druhú stranu od kmienika ponechávame jeden ťažeň, ktorý skrátime  na 7 – 10 púčikov a jeden výhonok skrátime na dva púčiky. V ďalších rokoch ťažeň s väčším počtom púčikov celý odstránime a z dvojpúčikových čapíkov opäť ponecháme jeden dlhší ťažeň a jeden čapík s dvoma púčikmi. Ponechané ťažne od kmeňa vždy oblúkovite vyväzujeme k opornej konštrukcii.
 
Ako vyväzujeme vyrastajúce letorasty?
Z ťažňov a púčikov vyrastajú letorasty, ktoré zasúvame medzi dvojdrôtie tak, aby letorasty a na nich tvoriace sa strapce mali dostatok priestoru a svetla. Všetky nadbytočné letorasty, ktoré počas vegetácie vyrastajú zo starého dreva, vždy zavčasu vylomíme, aby zbytočne neodoberali živiny, potrebné pre tvoriacu sa úrodu. V lete z pazúchov listov odstraňujeme všetky druhotné letorasty, pretože zbytočne zahusťujú stenu a odoberajú živiny. V auguste vždy skrátime o 1/3 letorasty s dozrievajúcimi strapcami, čím zvýšime cukornatosť bobúľ a dĺžku strapcov. V spodnej časti drôtenky nesmieme odstrániť celú listovú plochu, pretože pri vysokých teplotách dochádza k úpalu bobúľ.
Ako rozmnožujeme vinič?
Odrezky na množenie  berieme z kvalitných odrôd vždy v zimných mesiacoch. Odrezky  na jar upravíme na dĺžku 25 – 30 cm a skoro na jar ich zapichávame na kvalitné pripravené záhony tak, aby nad povrchom pôdy bol len jeden púčik, ktorý zakryjeme rašelinou alebo pilinami. Takto šikmo napichané odrezky za 1 – 2 roky zakorenia. Pre vyššie polohy vyberáme len tie odrody, ktoré u nás dozrievajú. Veľmi prispôsobivé sú najmä chrupky, Čabianska perla a pod. Odrody, ktoré sú neskoré sa snažíme na jar do boku preštepiť a tým získať kvalitnú úrodu.

Diskusia k článku