Rýľujem, rýľuješ, rýľujeme

Rýľujem, rýľuješ, rýľujeme

Prečo pôdu rýľujeme na jeseň? V tomto čase sa snažíme zeleninársku časť záhrady čo najhlbšie zrýľovať a pôdu dôkladne obrátiť, aby mráz cez zimné obdobie hrubé brázdy čo najviac rozdrobil, aby sme na jar získali drobnohrudkovitú pôdu.

Obrátením povrchu ornice sa snažíme na povrch dostať zeminu a vrchnú časť zakopať do zeme. Striedaním ornice získame pôdu, v ktorej sa vysiatym semenám vždy lepšie darí rásť a rastliny majú viac dostupných živín. Súčasne pôdu ozdravujeme od hubových chorôb. Jarné rýľovanie nikdy nevytvorí takú štruktúru pôdy, ako rýľovanie a orba v jesennom období. Na jar už pôdu neobraciame, len sa snažíme hrabličkami povrch pôdy vyrovnať, čím súčasne šetríme zimnou vlahou, čo sa prejaví pri raste vysiatych a vysadených plodín.
Ako rýľujeme pôdu okolo stromčekov?
V blízkosti mladých kmienikov rýľujeme len veľmi plytko, aby sme nepoškodili koreňové vlásočnice, ktoré čerpajú z pôdy rozpustené živiny. Čím sa viac vzdiaľujeme od kmeňa ovocného stromu, tým hĺbku rýľovania zväčšujeme, ale vždy chránime jemné koreňové vlásočnice. V starších záhradách, kde sú zatrávnené plochy je dobré, ak po obvode korún ovocných stromov vyberieme trávnaté kocky o šírke rýľa, odložíme ich a do týchto častí rozhodíme na jeseň pomalšie pôsobiace hnojivá ako je superfosfát a síran draselný, ktoré opatrne zapracujeme do pôdy. Do vytvorených rýh je dobré, ak každý 4 – 5 rok rozhodíme dobre vyzretý kompost alebo maštaľný hnoj. Po zapracovaní hnojív do pôdy mačinové kocky opäť uložíme na povrch, aby sme pod ovocnými stromami mali urovnaný povrch pôdy. Medzi vybratými kruhmi má byť vzdialenosť 80 – 100 cm, aby sa rozhodené živiny dostali čo najbližšie ku koreňovým vlásočniciam. Ak hnojivá rozhodíme pod ovocné stromy len na povrch trávnatej pôdy, ich využitie je minimálne, pretože skoro všetky živiny spotrebuje trávnatá koreňová sústava. Ak ovocné stromy týmto spôsobom prihnojujeme na jar, tak namiesto pomalšie pôsobiacich hnojív použijeme rýchlejšie pôsobiace hnojivá ako je NPK a Cererit.
Ako rýľujeme pôdu v okrasnej časti záhradky?
V skalkách sa snažíme okolo trvaliek okopávať len plytko, aby sme nepoškodili koreňovú sústavu a cibuľoviny, ktoré sú zatiahnuté v pôde. Podobne okolo solitérnych drevín kypríme pôdu opatrne. Záhony ruží je potrebné nielen okopať, ale dôležitá je výživa, čím zabezpečíme v budúcom roku bohaté kvitnutie. Ruže skracujeme na jeseň len o 1/3 a hlboký rez na 2-4 púčiky, pri veľkokvetých ružiach robíme až na jar po uplynutí mrazov. K ružiam dávame čačinu, čím chránime citlivejšie druhy pred namrznutím. V mulčovacej kôre cez zimné obdobie si hľadá úkryt cicavý hmyz, ktorému sa veľmi darí v rašelinovom substráte vysadených drevín, ktoré potom počas vegetácie vyciciava. Takto dochádza k postupnému zoslabeniu, vysychávaniu a odumretiu pestovaných rastlín. Výskyt škodcov likvidujeme v jarnom období použitím prípravku Bi-58 EC Nové.

Diskusia k článku