Chyba v projekte bude stáť dopravný podnik 375-tisíc eur

0
797

Mestskí poslanci sa na stredajšom zasadnutí zastupiteľstva zaoberali žiadosťou dopravného podniku o schválenie úhrady 375-tisíc eur v prospech ministerstva dopravy.

Ide o korekciu v projekte Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove. V projekte bola totiž chyba a audit Európskej komisie ju odhalil. Výsledkom je sankcia. Dopravný podnik mesta Prešov (DPmP) ju musí uhradiť z vlastných zdrojov. Otázkou je z akých. Má na to peniaze?

Dôvodom je zistené porušenie smernice pri verejnom obstarávaní v projekte modernizácie vozového parku trolejbusov, v rámci ktorého DPMP zabezpečuje v dvoch etapách celkovo 25 nových trolejbusov za takmer 13,1 milióna eur. Korekcia sa týka prvej etapy nákupu, v ktorej predstavoval nenávratný finančný príspevok 7,5 milióna eur.

Podľa právnej analýzy, ktorú si dal dopravný podnik vypracovať, v podkladoch chýbali len dve slová, ktorými sa malo predísť diskriminácii uchádzačov. Zároveň konštatovala, že záväzok je nespochybniteľný. Slovenské orgány si chybu pri kontrole nevšimli, ale Európska komisia áno.

Siahnu na platy alebo znížia výkony?

Ministerstvo navrhlo dopravnému podniku splátkový kalendár, pričom prvú úhradu by mali urobiť už v októbri tohto roku. Suma má byť postupne splatená do roku 2023.
„Je to učebnicový príklad manipulácie s verejným obstarávaním. Projekt dal dopravný podnik vypracovať externej firme, ale kľúčové osoby v ňom sú aj poslanci mestského zastupiteľstva. Škodu musí zaplatiť dopravný podnik a najjednoduchšie riešenie je vždy krátiť mzdy zamestnancov alebo znížiť výkony a tým obmedziť tržby. Pri 308 zamestnancoch táto sankcia predstavuje sumu 1 217 eur na jedného pracovníka alebo krátenie tržieb za cestovné za šesť týždňov. Nie je fér, aby tým trpeli zamestnanci alebo cestujúci,“ povedal v diskusii poslanec Richard Drutarovský, ktorý je aj členom Dozornej rady v dopravnom podniku. Zároveň podal návrh na uznesenie, podľa ktorého zastupiteľstvo žiada hlavného kontrolóra, aby vykonal kontrolu okolností vzniku nároku záväzku.

Miroslav Benko podal ďalší návrh. Podľa neho zastupiteľstvo žiada Valné zhromaždenie podniku, aby si uplatnilo nárok na úhradu škody voči externej firme, ktorá vypracovala projekt.

Strata pre Prešov je v skutočnosti milión eur

František Oľha vyzval riaditeľa DPmP, aby vysvetlil, koľko nás bude reálne stáť škoda v súvislosti s projektom. Pripomenul, že jednu korekciu už schvaľovali na konci roku 2019.

„V decembri 2019 sme navyšovali len päť percent na opciu vo výške 5,3 milióna eur o 265-tisíc eur. V podstate za jeden milión eur sme dostali 25 trolejbusov. Je mi ľúto, že tá chyba nastala, ale dívam sa na to pragmaticky,“ reagoval riaditeľ DPmP Martin Jaš.

Poslanci napokon hlasovali o predložených návrhoch. Drutarovského návrh o tom, aby celý súťažný proces skontroloval hlavný kontrolór, neprešiel. Podporilo ho len 13 poslancov. Benkov návrh, aby si uplatnili škodu voči externej firme, ktorá robila projekt naopak podporilo 20 poslancov, 1 bol proti a 2 sa zdržali.

Ako sa to stalo?

Dopravný podnik mesta Prešov vysúťažil za 13 miliónov eur bez DPH nákup 25 trolejbusov v dvoch etapách ešte v roku 2016. Prvých 15 trolejbusov prišlo do Prešova postupne počas roka 2017. Celkové náklady na ich nákup v prvej etape boli takmer 7,9 milióna eur, z toho 7,5 milióna pokryl nenávratný finančný príspevok z európskych fondov. Podľa dokumentácie bolo v roku 2016 riadiacim orgánom vykonaných niekoľko kontrol, ale žiadne pochybenia nenašli. Chyba sa objavila až pri záverečnom audite Európskej komisie v roku 2019. „Kontrolné zistenia oprávneného orgánu sú správne, nakoľko v súťažných podkladoch sa nachádzala diskriminačná podmienka v technických špecifikáciách s odkazom na konkrétnu firmu výrobcu bez toho, aby bol použitý výraz ‚alebo ekvivalentné‘,“ konštatoval v svojej analýze advokát Martin Staroň.

Anna Košuthová
Foto: Viktor Zambroský