SOCIÁLNA POISŤOVŇA SA OHRADZUJE VOČI TVRDENIU, ŽE S VÝPLATAMI DÁVOK MEŠKÁ

0
921

(pv) – Viaceré médiá v týchto dňoch zverejňujú informácie o tom, že Sociálna poisťovňa údajne mešká s výplatou marcových nemocenských dávok, najmä dávok pri ošetrovaní člena rodiny (OČR) a PN-iek. Takéto správy môžu vyvolať vo verejnosti dojem, že Sociálna poisťovňa si neplní svoje zákonom dané povinnosti. Voči takýmto účelovo skresleným informáciám sa Sociálna poisťovňa dôrazne ohradzuje, pretože s výplatami dávok za mesiac marec nemešká. Zo zákona má 60 dňovú lehotu na výplatu každej dávky. Ak pandemické dávky začali platiť od 12. marca, z uvedeného vyplýva, že Sociálna poisťovňa má termín na ich výplatu do 12. mája.

Pracujú aj cez víkendy a sviatky

Tak ako v iných inštitúciách, situácia v tomto období je zložitá aj v Sociálnej poisťovni. Asi 25% jej pracovníkov je na dočasnej PN alebo s deťmi na OČR. Napriek tomu sa pracovníci Sociálnej poisťovne, ktorí si uvedomujú zložitú finančnú situáciu poistencov, snažia vyplatiť tieto dávky čo najskôr, ešte pred uvedeným termínom. V nadčasoch pracujú aj cez víkendy, takisto pracovali cez Veľkú noc. Do dnešného dňa, teda na konci mesiaca, vyplatili z celkových prijatých asi 320 tisíc žiadostí (pandemických aj nepandemických) až 300 tisíc dávok. Teda takmer 94%. V priemernom mesiaci sa pritom vyplatí asi 190 tisíc dávok. Sociálna poisťovňa tak vyplatila za apríl o 110 tisíc dávok viac ako v bežných mesiacoch. Okrem dvoch hlavných termínov (15. a 27. deň v mesiaci) vyplácajú dávky jednotlivé pobočky častejšie, aj v týchto dňoch v mimoriadnych výplatných termínoch.

Ak sa vyskytnú prípady, kedy dávka ešte nebola vyplatená, Sociálna poisťovňa vzhľadom na vyššie uvedené fakty prosí poistencov o porozumenie a ubezpečuje všetkých, že výplata bude zrealizovaná v najbližších dňoch. Sociálna poisťovňa má dostatok finančných prostriedkov na pokrytie ich žiadostí a ich oprávnené nároky budú uspokojené aj spätne v plnej výške.

Tisícky žiadostí musia došetriť

Súčasne však Sociálna poisťovňa upozorňuje na to, že má asi 20-tisíc žiadostí, kde neboli žiadosti/formuláre vyplnené správne a treba ich došetriť. Takisto je veľa žiadostí, ku ktorým žiadatelia neposlali čestné vyhlásenie, ktoré je zákonnou podmienkou pre výplatu a bez neho nie je možné dávku vyplatiť. Takéto prípady musia pracovníci Sociálnej poisťovne jednotlivo, manuálne došetrovať v osobnom kontakte so žiadateľom.

Ilustračné foto: www