V OKRESOCH BARDEJOV A SVIDNÍK SA OPRAVIA CESTY A MOSTY ZA 2,6 MILIÓNOV EUR

0
918

(ako) – V okresoch Bardejov a Svidník začína Prešovský samosprávny kraj s veľkou cestnou investíciou podporenou z európskych štrukturálnych fondov. Cieľom je zlepšenie dopravného spojenia v prihraničných oblastiach s Poľskom a zmodernizovanie štyroch úsekov ciest Raslavice – Lopúchov – Stuľany – Kuková vo výške takmer 2,6 miliónov eur.

Investícia sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020  na základe úspešného projektu s názvom Zlepšenie dopravného spojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor. Predmetom stavebných prác budú na slovenskej strane rekonštrukcie ciest III/3490 Raslavice – Lopúchov  a III/3500 Stuľany – Kuková v dĺžke viac ako 8 kilometrov. „Pre nás je to veľmi významná investícia nielen čo sa týka zvýšenia bezpečnosti a komfortu účastníkov cestnej premávky, ale predovšetkým prepojenia cestnej infraštruktúry s Poľskom, ktoré je pre nás strategickým susedom. Sme radi, že sa nám darí zapájať do spoločných projektov európske štrukturálne fondy, ktoré nám pomáhajú vylepšovať parametre našich regionálnych ciest a koniec-koncov spájať ľudí v pohraničí,“ uviedol pri oficiálnom odovzdávaní staveniska v Raslaviciach predseda Prešovského samosprávneho kraja  Milan Majerský.

Práce začnú v Raslaviciach

Celková hodnota cezhraničného projektu je vyše 7 miliónov eur, z ktorých sa na slovenskej strane preinvestuje takmer 2,6 milióna eur.  Predmetom stavebných prác je zlepšenie dopravno-technického stavu spomínaných úsekov, rekonštrukcie mostných objektov, stabilizácie zosuvov či zlepšenie odvodňovacieho režimu. „Začíname v obci Raslavice smerom na obce Lopúchov, kde budeme sanovať ťažké zosuvy na serpentínovej ceste, ďalej budeme pokračovať v Stuľanoch, kde prechádzame smerom na obec Kuková. Riešime tu opäť opravy vozoviek, zosuvné problémy, rovnako aj rekonštrukcie dvoch mostov v Dukovciach a Kukovej a napokon aj prieťah obcou Želmanovce. Na celej trase dopĺňame všetky bezpečnostné prvky, ako sú vodorovné dopravné značenia, zvodidlá a celkovú vybavenosť cesty tretej triedy,“ špecifikoval riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth. Dodávateľom stavebných prác je spoločnosť Doprastav a trvať by mali 12 mesiacov. Podľa Marcela Horvátha je to len začiatok procesu  obnovy vozoviek v Prešovskom kraji. „Po tejto stavbe by mala začať ďalšia, ktorá by mala na ňu plynule nadviazať, a to je úsek Demjata – Raslavice v dĺžke zhruba 3 kilometre, kde sa budú rekonštruovať dva mosty, v sume približne 3 milióny eur,“ vysvetlil Horváth.

Zmodernizovali už takmer 30 kilometrov ciest

Prešovská župa je v získavaní eurofondových peňazí na cestné projekty mimoriadne úspešná. V rámci cezhraničného programu Interreg V-A bolo v predchádzajúcich dvoch rokoch v okresoch Bardejov, Svidník a Medzilaborce zrekonštruovaných a zmodernizovaných takmer 30 kilometrov ciest druhej a tretej triedy v celkovej hodnote viac ako 7,5 milióna eur.

Okrem projektu Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor je ďalšou úspešnou investíciou, ktorá sa aktuálne bude realizovať na území kraja v pohraničí, aj druhá etapa modernizácie cestného napojenia Pieninských národných parkov za 6 miliónov eur.

Foto: PSK