Cyklodominanta pod Šarišským hradom

0
993

Po dlhších prípravách, ktoré sa začali ešte v roku 2016 sa začalo mesto Veľký Šariš intenzívne zaoberať tým, že leží na trase Eurovelo 11, ktorá ma spojiť nielen Poľsko, Slovensko, Maďarsko ale má spojiť najsevernejší bod Škandinávie – Cape Nord. v Nórsku s Aténami v Grécku a prechádza cez východne Slovensko. V roku 2018 bol pripravený projekt a čakalo sa len na zdroj financovania z Eurofondov.

Mesto Veľký Šariš zaplatilo 5% čo je zhruba 47-tisíc eur. Celá stavba vyšla na približne 950-tisíc eur s DPH. V projekte sú zahrnuté okrem nádherného mosta aj infraštruktúra, ako sú stojany a prístrešky na bicykle. Samotný most je postavený z kameňa, ktorý pripomína hradný most a ma dĺžku vyše 80 metrov. Šírka samotnej lávky je 3,5 metra a stredový vyhliadkový pilier je 11 metrov vysoko nad úrovňou rieky Torysa ktorý premosťuje. Most je projektovaný na storočnú vodu a lana po jeho bokoch majú podľa technických parametrov  vydržať záťaž až 500 kg na meter štvorcový.

Mohutný most sa stal už veľkou atrakciou. Cyklisti si vyberajú túto trasu práve pre jeho vhodné zasadenie pod upätím samotného Šarišského hradu, jedného z najväčších na Slovensku, na ktorom pokračujú vo veľkom rekonštrukčné práce nielen na hranolovej veži ale aj na jeho elektrifikácii. Veľkolepý nápad architekta cyklomosta sa podaril aj vďaka náklonnosti poslancov mesta Veľký Šariš na čele s pánom primátorom Viliamom Kallom. Tí veria, že sa vytvoria ďalšie zázemia a služby pre spokojnosť cykloturistov ako sú výsadba stromov, oddychové miesta pri miestnych rybníkoch vrátane možnosti občerstvenia.

 

Samotná cyklotrasa sa začína vo Veľkom Šariši, kde sa napája na už existujúcu cyklocestu z neďalekého Prešova. Začiatok či pokračovanie začína pri mlynskej lávke, čo je bývala železničná vlečka, po ktorej chodil vlak do mlyna, ďalej pokračuje okolo Veľko Šarišských rybníkov, kde je stále rušno. Okolo poli a nábrežia rieky Torysa sa dostanete k brodu riečky tvoriacej prirodzenú hranicu okresov Prešov a Sabinov. Lávka cez tento brod je pred dokončením. Okolie chodníka vhodne tienia mohutné vŕby. Po necelých 5 km sa po prejdení uvedeného mosta dostaneme na dočasný koniec cyklocesty v Šarišských Michaľanoch.

Na uvedenej cykloceste je už teraz množstvo cyklistov. V plánoch mesta je aj otázny názov jedinečného mosta hoci ho už ľudia nazývajú ako hradobný most či Alžbetkin most podľa povestí. Na vhodný názov bola vyhlásená verejná anketa. Oficiálne otvorenie tejto trasy je nejasné kvôli terajšej pandémií. Po nedávnej výstavbe Cykloželezničky z Prešova do prímestskej oblasti Sigord, ľudia z 3.najväčšieho mesta na Slovensku začali chodiť na bicykli a tým aj zdravšou dopravou na Sigord na kultúrne podujatia do Malého Muka.

Občianske združenie Čavargy organizuje podujatia na vodnej nádrži, ale aj opekačky, guláše či iné lákadla v Matke prírode. A tak keď zavítate na východ máte k dispozícií 11 km cyklotrasu na Sigord z Prešova juhovýchodným smerom a 10 km cyklotrasu severozápadne od krajského mesta Prešov do 6 000 mestečka. Veľký Šariš a na nový cyklomost pod hradom Šariš. Z mesta Veľký Šariš sa dá tak isto dostať bicyklom, no už s poriadnym stúpaním pre výkonnostných cykloturistov na samotný hrad V. Šariš. To všetko sa dá na svojom dvojkolesovom tátošovi stihnúť aj za 1. deň. Preto ak budete na kolesách bicykla, neobíďte tieto 2 skvosty cykloturistiky na našom Šariši.

 

Text a foto: František Bednár