ĎIAĽNIČIARI BY NÁM MALI UROBIŤ KVALITNÚ CESTU, ALE NIE JE PRIPRAVENÁ

0
925

Zhruba 6 rokov už existuje zmluva medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) a mestom Prešov o tom, že diaľničiari vyasfaltujú prístupovú cestu k tunelu na vlastné náklady. Komunikáciu budú potom využívať aj záchranné zložky. Radnica sa zaviazala dať vybudovať na ulici Za Kalváriou dažďovú kanalizáciu, ale tá nie je doteraz urobená. 

Poslanec Richard Drutarovský na to upozornil na zasadnutí zastupiteľstva, keď sa hovorilo o úvere. Zdôraznil, že sa na tento záväzok zabúda, v rozpočte naň nie sú peniaze a dal poslancom na zváženie, či by časť  úveru nemali viazať aj na túto potrebnú investíciu. Tunel sa totiž bude kolaudovať zhruba o rok a prístupová cesta je viazaná na celé kolaudačné konanie. „ Zmluva sa preto podpisovala šesť rokov dopredu, aby sa všetko stihlo pripraviť aj zo strany mesta. Od roku 2015 sa už uskutočnilo množstvo rokovaní, z ktorých vyplynulo, že mesto dá dažďovú kanalizáciu do poriadku skôr, ako NDS vyasfaltuje povrch, čo je veľmi výhodné, lebo by sme mohli získať kvalitne opravenú vozovku za 1 milión eur a my musíme zaplatiť len tú chybnú dažďovú kanalizáciu. Posledný mne známy termín je do konca roka 2019, ale nestalo sa tak. Ja sa pýtam, kde na to vezmeme peniaze?,“ zdôvodnil Drutarovský. Pripomenul tiež poslednú prietrž mračien  z júna 2019, keď komunikáciu tak zaplavila voda a bahno z lesa, že sa všetko z ulice Za Kalváriou splavilo až k zimnému štadiónu. Búrka pritom trvala len 15 minút.

Peniaze už raz v rozpočte boli

Na jeseň minulého roka pripravilo mesto rozpočtové opatrenie, podľa ktorého sa malo z rozpočtu vyčleniť 200- tisíc eur na opravu kanalizácie a vozovky. O pár mesiacov už bola táto položka odložená na neurčito. „Nechcem sa dožiť toho, že mesto bude blokovať kolaudáciu diaľničného tunela, lebo nedokáže za šesť rokov urobiť kanalizáciu na ceste, ktorú diaľničiari vedia vyasfaltovať za dva týždne,“ dodal Drutarovský.

Cesta na ulici Za Kalváriou po minuloročnej búrke. / Foto: Martin Matejka

Na ceste leží množstvo problémov

„V rozpočte na rok 2020 bola pre odbor dopravy schválená kapitálová položka na rekonštrukcie vo výške pol milióna eur, kde sa uvažovalo práve o uliciach Za Kalváriou a Terchovská. Dôležitejším problémom je, že dažďová kanalizácia nestačí, lebo ako sa ukázalo, treba spevniť celé podložie cesty a na to upozornila aj NDS,“ reagovala na poslanca primátorka Andrea Turčanová. Narazili však aj na ďalší problém a to majetkovo-právne vzťahy. Nie všetky pozemky pod cestou sú vo vlastníctve mesta. „Mnohí vlastníci nepreberajú poštu, žijú v zahraničí a to je dôvod, prečo to tak dlho trvá. Problémov je viac, preto sme sa nedopracovali k riešeniu. Pevne verím, že sa to vyrieši, veď všetkým je nám jasné, že to musí byť zrealizované tento rok,“ vysvetlila primátorka. Je tu ešte jeden problém. Potrubia dažďovej kanalizácie si obyvatelia robili prevažne svojpomocne, kedže mesto sa o tento problém roky nestaralo. V kanalizácii nie sú rovnaké potrubia a dažďová voda nemá rovnaký prietok. Niekde sú rúry dokonca zastavané garážami. Problémov na riešenie je teda viac než dosť.

Teória a realia

Vysvetlenie primátorky je prijateľné, ba až suverénne. Skúsenosti poslanca Richarda Drutarovského zo stretnutí s úradníkmi, vrátane prednostky a vedúceho odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry sú však celkom iné. Podľa Drutarovského nikto z nich nemal žiadnu aktívnu vedomosť o tom, čo majú v tej veci robiť. Až na jeho podnet a nátlak na úrade začali hľadať zmluvu, plány a doklady. No a potom je tu ešte spomínaná položka 0,5 milióna eur. Kapitálové výdavky na údržbu komunikácií sa javia dosť všeobecne. Nikde nie je uvedené, že by sa peniaze mali prioritne použiť na ulice Za Kalváriou a Terchovská.

Anna Košuthová
Foto: Viktor Zamborský, www