REKONŠTRUKCIA JARKOVEJ ULICE PRINESIE DOPRAVNÉ OBMEDZENIA

0
633

(ako) – V pondelok 4. mája 2020 začína komplexná rekonštrukcia Jarkovej ulice, ktorá je súčasťou historického centra mesta. Stavebné práce si vyžiadajú dočasné dopravné obmedzenia, vrátane zákazu parkovania. V prvej fáze sa bude realizovať obnova západnej strany ulice, pričom prejazd vozidiel bude zabezpečený po východnej časti. Vytvorený bude aj koridor pre chodcov. 

Ide o komplexnú rekonštrukciu, vrátane výmeny rozvodov vody a hlavného kanalizačného potrubia pod vozovkou. Verejnosť si musí všímať dočasné dopravné značky, lebo rekonštrukcia bude prebiehať bez vylúčenia dopravy. Ako informovala tlačová referentka na prešovskej radnici Lenka Šitárová, vjazd na Jarkovú ulicu bude povolený len v nevyhnutnej miere pre dopravnú obsluhu a rezidentov. Rekonštrukciou sa jestvujúci jednosmerný režim dopravy nemení, avšak vozidlá budú premávať vždy po jednej polovici ulice.

„Na všetkých vjazdoch na Jarkovú ulicu budú osadené dočasné dopravné značky, pričom bude v celom úseku platiť zákaz státia a zákaz zastavenia. Maximálna povolená rýchlosť vozidiel počas rekonštrukcie bude 30 km za hodinu,“ uviedla Šitárová.

Na ulici nesmú byť odstavená autá

Radnica vyzýva vodičov, vrátane rezidentov, aby počas predĺženého víkendu od 1. mája 2020 do 3. mája 2020 preparkovali všetky svoje vozidlá mimo Jarkovej ulice. Je to potrebné preto, aby stavebná firma mohla prebrať stavenisko a začať s frézovaním vozovky. Počas samotnej rekonštrukcie budú parkovacie miesta po celej dĺžke Jarkovej ulice zrušené. Vodiči budú môcť využiť existujúce parkovacie miesta na okolitých uliciach a priľahlé parkovisko oproti Mestskému úradu na Jarkovej č. 24.

Fázy rekonštrukcie

Stavba bude napredovať v troch pracovných úsekoch. Prvý pracovný úsek bude mať dve fázy. V prvej z nich sa bude robiť západná strana Jarkovej ulice, a to od križovatky s ulicou Weberovou až po vjazd k Penziónu Hradby (725 m). V druhej fáze budú práce pokračovať na  východnej strane v tom istom úseku.

V druhom pracovnom úseku príde na rad časť od vjazdu k Penziónu Hradby až po križovatku s  ulicou Hlavná (55 m). Časť Jarkovej ulice od križovatky s Weberovou ulicou po Hotel Beliér (112 m) bude zrekonštruovaná ako posledná, v rámci tretieho pracovného úseku taktiež v dvoch fázach, až po tom, čo budú ukončené obmedzenia dopravy týkajúce sa výstavby OC Forum.

V druhej fáze bude úplná uzávierka ulice

Počas realizácie druhého pracovného úseku rekonštrukcie bude Jarková ulica úplne uzavretá, a to v časti od vjazdu k Penziónu Hradby po výjazd na Hlavnú ulicu. Túto časť nie je možné realizovať pri čiastočnej uzávierke, a to pre zúžený rozmer vozovky (cca 4,5 m). Doprava bude vedená od križovatky s ul. Baštovou po vjazd k Penziónu Hradby (oproti platenému parkovisku) obojsmerne, aby bol zachovaný prístup k objektom v lokalite. Úplná uzávierka bude trvať približne 6 týždňov.


 Foto: presov.sk