V MESTE SA ZAČALO KOSIŤ

0
349
ReklamaŠiroký sortiment výrobkov od výrobcov Searchlight, Massive- Philips, Kanlux, EGLO, Lucide, Lampions, Rábalux a LED-POL

(ako) – V týchto dňoch sa v Prešove rozbehli kosačky. Začali kosiť najprv popri mestských cestách, parkoviskách a v parkoch. Potom prídu na rad sídliská.

Kosia sa verejné plochy vo vlastníctve mesta Prešov, vo všetkých jeho mestských častiach. Harmonogram je vypracovaný tak, že už počas prvého týždňa sa kosba robí na 4 najväčších sídliskách (Sídlisko III, Sídlisko II, Sekčov, Šváby).

Vykosia aj vnútrobloky

Už v druhom májovom týždni sa začne kosiť verejná zeleň vo vnútroblokoch. Prvú kompletnú kosbu v meste Prešov, ktorá bude ukončená v priebehu júna, zabezpečí spoločnosť Záhradníctvo Sadex, s.r.o.. Ďalšie fázy by už mala robiť mestská spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a.s. To bol zrejme dôvod, prečo žiadali o schválenie úveru vo výške 320-tisíc eur na nákup kosačiek. Podľa informácie tlačovej referentky mesta Lenky Šitárovej, kosba zelene závisí najmä od klimatických podmienok. V prípade nepriaznivého počasia sa teda jednotlivé termíny môžu meniť.

Počas roka by sa malo kosiť trikrát

Líniová zeleň, ktorá lemuje vozidlové a pešie ťahy, sa kosí štyri až päťkrát, centrum mesta podľa potreby aj viackrát do roka. Ostatné plochy trikrát v roku.

V niektorých lokalitách sa tráva kosí aj mulčovacou kosačkou, ktorá pokosené trávne zvyšky rozomieľa na drobné časti a zabezpečuje tak návrat organických živín späť do pôdy v najprirodzenejšej forme, bez potreby využívania umelých hnojív.

 

Foto: prešov.sk

 

 

ReklamaPredaj a distribúcia cestovín