V PIENINÁCH ŽUPA OPRAVÍ TAKMER 22 KILOMETROV CIEST

0
738

(ako) V týchto dňoch sa v rámci cezhraničnej spolupráce rozbieha modernizácia cestných úsekov v Pieninskom národnom parku. Zlepšiť má parametre dopravy medzi Slovenskom a Poľskom  a vytvoriť podmienky pre lepšiu dostupnosť atraktívneho územia na Zamagurí. Prešovský samosprávny kraj na túto investíciu získal prostriedky z európskych fondov vo výške 3,5 milióna eur.

Ako informovala hovorkyňa prešovskej župy Dáša Jeleňová, projekt Modernizácie cestného spojenia Pieninských národných parkov – 2. etapa je  financovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko  2014-2020. Jeho zámerom je  vytvoriť integrovanú dopravnú sieť, ktorá umožní rýchlejšiu a dostupnejšiu dopravu  v pohraničnej cestnej sieti. „Celková hodnota projektu je 5,5 milióna eur, z ktorých sa na slovenskej strane preinvestuje 3,5 miliónov eur. Modernizovať sa bude takmer 22 kilometrov ciest, ktoré by mali výrazne prispieť k lepšej dostupnosti a zvýšeniu atraktívnosti územia na Zamagurí nielen pre jeho obyvateľov, ale aj investorov a návštevníkov, ktorí do tejto lokality zavítajú,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský pri odovzdávaní staveniska zmluvnému dodávateľovi, spoločnosti Eurovia SK, a. s.

Stabilizujú cesty a opravia most

Predmetom stavebných prác v Pieninských národných parkoch budú na slovenskej strane rekonštrukcie ciest II/542 Slovenská Ves – Spišská Stará Ves  a II/543 Haligovce – Spišská Stará Ves. Zahŕňať majú rekonštrukciu mosta a priepustov, ako aj stabilizáciu ciest, pričom celkovo sa zrealizujú stavebné práce až na siedmich  stavebných objektoch. K zlepšeniu vybavenia a bezpečnosti cestnej komunikácie majú prispieť zvislé a vodorovné dopravné značenie, smerové koly, zvodidlá a  bezpečnostné elementy na priechode pre chodcov v obci Červený Kláštor.

„Stavba sa bude realizovať v katastroch obcí Haligovce, Lechnica, Červený Kláštor, Majere, Spišská Stará Ves, Slovenská Ves, Spišské Hanušovce a Matiašovce. Väčšinou pôjde o opravu povrchových krycích vrstiev, ktoré sú dnes už v nevyhovujúcom stave. Predpokladaný záver prác je naplánovaný na koniec októbra 2020,“ uviedol riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth.

Na 2. etapu projektu Modernizácie cestného spojenia Pieninských národných parkov by mala nadväzovať tretia etapa. Tá predpokladá realizáciu na ceste  II/543 Hniezdne – Spišská Stará Ves (úseku Hniezdne – Kamienka) v dĺžke 3,7 km s rozpočtovým nákladom približne 1,9 milióna eur. „V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na túto akciu, ak budeme úspešní a prebehne tento proces bez pripomienok, zrejme začiatkom septembra tohto roku by sme vedeli otvárať ďalšiu stavbu v tomto regióne,“ vysvetlil M. Horváth.

Foto: PSK