VIETE KOĽKO ZARÁBALI PREŠOVSKÍ MESTSKÍ POLICAJTI V ROKU 2019?

1
3353

Pracovníci prešovskej mestskej polície si vybrali životnú cestu pomáhať a slúžiť nám obyvateľom mesta. Majú v rukách páky ako zlepšiť podmienky života v Prešove, ako ho posúvať dopredu. Posúďme, či výsledkom práce prešovských mestských policajtov je adekvátne ich mzdám, ktoré za prácu dostávajú.

Pracovníci Mestskej polície sú zamestnancami mesta a sú odmeňovaní platným Poriadkom odmeňovania zamestnancov mesta Prešov a Kolektívnej zmluvy.

Stúpli aj výkony, či len platy?

Z údajov, ktoré nám poskytla prešovská radnica vyplýva, že priemerný mesačný zárobok v roku 2015 bol 1 048 eur a v roku 2019 stúpol na 1 523 eur. To znamená, že za päť rokov sa im platy zvýšili o 475 eur, čo prestavuje nárast o 45,32%.

Považujem za dobré, že pod vedením primátorky mesta Andrey Turčanovej a náčelníka mestskej polície Jána Andrejku platy pracovníkov na mestskej polícii od roku 2015 vzrástli o 475 eur, ale otázkou je, či aj výkony pracovníkov mestskej polície rástli za toto obdobie adekvátne, teda o 45,32%. Som presvedčený, že nie. S tichým súhlasom polície autá parkujú v Prešove kade tade, len nie na parkoviskách.

Skúsenosť obyvateľa mesta

Tak napríklad Námestie legionárov. Nie je to parkovisko, ale oddychová zóna, ktorá má slúžiť občanom a nie autám. Keďže stav je taký istý už niekoľko rokov, podal  som podnet na mestský úrad, že z vlastných finančných prostriedkov (z dôchodku) zabezpečím zábranu, aby auta neparkovali na námestí a nedevastovali trávnaté porasty. Na zábranu použijem nevyužite betónové kvetináče. Od vedúceho odboru pána Leška som dostal stanovisko, ktoré bolo záporné.

Na Mestskej polícií pracuje 82 pracovníkov na plný úväzok a 26 pracovníkov na čiastočný úväzok, ktorí pracujú v chránenej dielni a obsluhujú kamerový systém. Priemernú mesačnú mzdu pracovníci na mestskej polícií v roku 2019 mali 1 523 eur. Zaujímavé je, že v národnom hospodárstve SR priemerná nominálna mzda v roku 2019 dosiahla 1 092 eur a na mestskom úrade 1 351 eur.

Plnia si svoje zákonné úlohy?

Mestská polícia by mala zabezpečovať verejný poriadok v meste. Chrániť majetok mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Dbať o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach. Vykonávať všeobecné záväzné nariadenia mesta, uznesenie mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora. Ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky. Je tomu ale vždy tak? Nech obyvatelia sami vyhodnotia, ako sa mestskej polícii v Prešove darí plniť základné úlohy v zmysle zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

Emil Osavčuk
Foto: E. Osavčuk, pk

1 komentár

  1. Áno, máte pravdu pán Osavčuk. Práca Mestskej polície v Prešove je zle ohodnotená. Je nutné pridať za ich obetavosť. Poukazujete na zlé parkovanie, ale to je nič oproti tomu, čo všetko musia riešiť. Cez deň, ale aj v noci, aby sme my – dôchodcovia mali pokojný spánok. Som tiež dôchodkyňa. Veľmi si vážim prácu mestskej polície, štátnej polície, hasičov a záchranárov a tiež všetkých zložiek, ktoré nám zabezpečujú pocit pokoja a bezpečnosti. Srdečne im ďakujem.

Comments are closed.