ZAČALA REVÍZIA V REGIONÁLNYCH KNIŽNICIACH

0
693

(ako) – Za dverami knižníc Prešovského samosprávneho kraja sa život napriek šíreniu koronavírusu nezastavil. Vo virtuálnom svete čitateľom, ale aj verejnosti, denne ponúkajú rozmanité aktivity, súťaže, ako i  dôležité informácie o stave pandémie. V týchto dňoch zamestnanci knižníc realizujú aj potrebné rekonštrukčné a odborné práce súvisiace s revíziou knižného fondu.

Pandémia trvá, preto sa činnosť knižníc presunula na sociálne siete a internetové stránky, kde pravidelne zásobujú verejnosť vzdelávacími a zábavnými aktivitami. Riaditeľka Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove Iveta Hurná zdôraznila, že je to len časť práce, ktorú aktuálne zabezpečujú. Čo čitatelia nemôžu vidieť, je práca vykonávaná takpovediac „za oponou“. „Zamestnanci verejných knižníc sa teraz aktívne venujú aj estetizácii knižničných priestorov. V neposlednom rade sme spustili aj revíziu knižného fondu. Jeho účelom je porovnanie skutočného stavu počtu kníh s tým čo evidujeme v systéme,“ uviedla Iveta Hurná. V knižniciach robia inventúru. Netýka sa to len kníh, ale aj máp, audiovizuálnych dokumentov a hier, ktoré patria tiež do fondu. V súvislosti s revíziou prebieha zároveň aj príprava priestorov a regálov na nové tituly a práca v skladových priestoroch. „Revíziu môžeme vykonávať len za zatvorenými dverami. Preto využívame na to tento čas, keď nemôžeme poskytovať svoje služby pre verejnosť,“ vysvetľuje Iveta Hurná. Tituly vyradzujú síce priebežne z dôvodu poškodenia, opotrebovania, obsahovej zastaranosti či straty používateľmi, ale je pre nich dôležité poznať rozsah majetku a mať v ňom poriadok.

Časovo náročný proces

Je to zložitý proces. Začína vyraďovaním kníh. Každý titul na pobočke musí prejsť rukami zamestnanca. Ten na základe stanovených parametrov vyhodnotí, či titul ostane alebo bude z fondu vylúčený. Následne môže knižnica začať so samotnou revíziou. „Každý jeden exemplár (teda každá kniha, mapa, CD, DVD, hra…), označený čiarovým kódom a nachádzajúci sa na pobočke, je potrebné zosnímať do špeciálneho programu. Knihu následne označíme pečiatkou „revízia,“ vysvetlila Jana Zakuťanská, pracovníčka Oddelenia spracovania, ochrany a revízie knižničných fondov. Podľa jej slov rovnako postupujú aj pri odevidovaní všetkých nových titulov priradených na pobočku. Nasleduje ešte konzultácia s technikom v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Ten poskytne zoznam kníh, ktoré by sa mali nachádzať na jednotlivých pobočkách. V tomto bode začína pre zamestnancov skutočná „mravčia“ práca. „Každý jeden titul,  zo spomínaného zoznamu musíme preveriť, či a kedy sa naposledy požičiaval, či má nejaké transakcie, alebo sa nachádza v sklade, prípadne vo väzbe (teda na oddelení, kde sa tituly opravujú, lepia, zošívajú),“ popísala spôsob kontroly Zakuťanská  Tituly, ktoré sa fyzicky nenájdu, sa z fondu následne vyradia. Až potom knihovníci získajú  konkrétne číslo počtu kníh, to je však aktuálne len do prvého rozvozu nových titulov, či pred vyradením ďalších poškodených, zastaraných, alebo stratených exemplárov. „Knižnica je ako živý organizmus, ktorý sa neustále mení.“ dodala Zakuťanská.

Knižnice Prešovského samosprávneho kraja evidujú k decembru 2019 na svojich pobočkách 801 773 knižných titulov. Počas trvania mimoriadneho „koronavírusového“ obdobia bolo doposiaľ vyradených viac ako 24 500 kníh.

Foto: www