ŽUPA POSIELA SOCIÁLNYM ZARIADENIAM V KRAJI RÝCHLOTESTY  

0
505

(ako) – Dobrá správa je, že zamestnanci zariadení sociálnych služieb (ZSS) v pôsobnosti kraja sú negatívni. Potvrdili to výsledky PCR testov, ktoré prebehli uplynulý týždeň u takmer 300 zamestnancov v 25 zariadeniach ZSS, ktorí sú v priamom kontakte s klientmi. Aktuálne sa u verejných i neverejných poskytovateľov v kraji rozbieha celoplošné testovanie rýchlotestami.

Naposledy odoberanie vzoriek prebehlo v spolupráci so spoločnosťou Medirex na 5- tich odberných miestach zriadených priamo v ZSS vo Svidníku, Humennom, Kežmarku, Spišskom Podhradí a v Prešove. „Z 281 testovaných zamestnancov našich zariadení sociálnych služieb nemal ani jeden pozitívny test na koronavírus, takže je to veľmi dobrá správa. Spolu máme aj z vlastnej iniciatívy otestovaných do zhruba 460 zamestnancov, všetko s negatívnym nálezom. Čakáme ešte na výsledky kontrolného testovania v CSS v Batizovciach, po ktorom, verím, budeme môcť konštatovať, že situácia je v zariadeniach župy pokojná a stabilizovaná,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Ako ďalej informoval, už v najbližších dňoch prebehne v zariadeniach aj celoplošné testovanie rýchlotestami, ktoré zabezpečil štát cez štátne hmotné rezervy. Vyššie územné celky ich postupne distribuujú do všetkých sociálnych zariadení na svojom území.

Vykonajú aj inštruktáž

„Momentálne zabezpečujeme distribúciu nielen k verejným, ale aj k neverejným  poskytovateľom sociálnych služieb, ktorým spolu s rýchlotestami pribaľujeme aj ochranné pracovné prostriedky. Sety budú v priebehu tohto a budúceho týždňa postupne doručované do zariadení sociálnych služieb a do zariadení krízovej intervencie. Odovzdávať ich budeme podľa inštrukcií ministerstva a s podrobnou inštruktážou s tým, že testovanie vykoná kvalifikovaný zdravotnícky pracovník – sestra, ktorú si určí priamo samotný poskytovateľ,“ konkretizoval vedúci Odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK Pavel Slaninka. Ten zároveň dodal, že ak poskytovateľ nebude mať  možnosť vykonať testovanie prostredníctvom vlastného personálu alebo prostredníctvom zmluvnej ADOS, osobu na výkon testovania v takomto zariadení určí vyšší územný celok.

Celoplošné testovanie  v zariadeniach sociálnych služieb bolo zavedené  v súvislosti so šíriacou sa nákazou COVID-19 a prvými pozitívnymi prípadmi v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku. Uskutočňuje sa formou tzv. kazetových rýchlotestov, ktoré majú odhaliť v pomerne krátkom čase prítomnosť protilátok IgM a IgG proti koronavírusu,  pričom až pri potvrdenej pozitivite nasleduje presnejšie PCR testovanie.

Rýchlotestami na koronavírus budú testovaní všetci zamestnanci a prijímatelia zariadení sociálnych služieb. Na území Prešovského kraja by sa malo opatrenie dotknúť  25 verejných a 81 neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

Foto: PSK