ŽUPA ROBÍ V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB AJ OPAKOVANÉ TESTY

0
686
Ilustračné foto: psk

(ako) – V zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja sa rozbehlo masívnejšie testovanie. K indikovaným prípadom pribúdajú preventívne odbery vzoriek na koronavírus u  prijímateľov i zamestnancov, ktorí sú v priamom kontakte s klientmi.

Testovanie prijímateľov prebieha od prepuknutia ochorenia COVID- 19  v zariadeniach sociálnych služieb priebežne na základe indikácie lekára v prípade, že prijímateľ má zvýšenú telesnú teplotu či iné príznaky a testovaní sú i prijímatelia, ktorí sa vracajú z hospitalizácie.  Aktuálne krajská samospráva rozbehla preventívne testovania.

„V závere uplynulého týždňa v spolupráci s Ľubovnianskou nemocnicou, ktorej zakladateľom je Prešovský samosprávny kraj, sme preventívne otestovali prijímateľov v zariadeniach  v Sabinove a Brezovičke a pripravujeme odbery aj v Legnave. Už skôr bol pretestovaný Domov pre seniorov v Starej Ľubovni. Aktuálne v spolupráci so spoločnosťou Medirex prebieha PCR testovanie zamestnancov, ktorí sú v priamom kontakte s klientmi. Spolu v našich 25 zariadeniach sociálnych služieb takto pretestujeme 271 zamestnancov,“  informoval predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Covid centrá a vyškolený personál 

Krajská samospráva zabezpečila v 5-tich zariadeniach sociálnych služieb odberné miesta.  Odbery prebehli vo Svidníku, Humennom aj Kežmarku a pretestovaných bolo 142 zamestnancov 19-tich zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti župy. Testy urobili aj 129-tim zamestnancom zvyšných šiestich sociálnych zariadení  kraja v spádovej oblasti Prešov a Spišské Podhradie.  „Biologický materiál bude vyhodnotený v priebehu 48 hodín. Veríme, že výsledky budú negatívne. Ak by to malo byť inak, testovaním prejdú všetci klienti, prípadne zamestnanci a ohrozené skupiny, ktoré sa mohli dostať do styku s nákazou. Na krízové situácie sme pripravení, v každom zo zariadení máme vytvorené izolačné priestory, tzv. Covid centrá a vyškolený personál,“ uviedol vedúci Odboru sociálnych vecí Úradu PSK Pavel Slaninka.

V Batizovciach je izolovaných 9 pacientov

Prešovský kraj zabezpečil masívnejšie testovanie po prípade v CSS v Batizovciach, kde je  ešte v týchto dňoch izolovaných 9 pozitívnych klientov. Župa už vtedy apelovala na celoplošné a hlavne na včasné testovanie tak klientov, ako i prijímateľov sociálnych služieb. 

„Chápeme, že sa nedá testovať všetkých naraz a plošne vzhľadom na kapacity odberových miest i laboratórií. Záleží nám však na reálnom pohľade na zdravotný stav klientov, a predchádzaniu ohnísk nákazy. Vítame všetky spôsoby vrátane pomoci súkromných spoločností, donorov i štátu, ktorí nám umožnia pravidelné odoberanie vzoriek najrizikovejších a zároveň najzraniteľnejších skupín klientov i zamestnancov našich sociálnych zariadení,“uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Foto: PSK