STK CONTROL radí: Ako zvládnuť technickú a emisnú kontrolu. Odhoďte predsudky ...

STK CONTROL radí: Ako zvládnuť technickú a emisnú kontrolu. Odhoďte predsudky ...

Minulý rok oslávila spoločnosť STK CONTROL pätnáste výročie. Na svojom konte má tisícky spokojných zákazníkov a špičkové služby. Spoločnosť STK CONTROL spol. s r.o., Prešov bola založená v roku 1998 a od svojho vzniku prevádzkuje stanicu technickej kontroly (STK), v ktorej vykonáva technické a emisné kontroly cestných motorových vozidiel všetkých kategórií. V súčasnosti zamestnáva 12 pracovníkov a počtom kontrolných technikov a kontrolných liniek sa radí medzi najväčšie stanice technickej kontroly na Slovensku.

„Našou filozofiou je už od vzniku našej spoločnosti poskytovať kontrolné služby novým, moderným spôsobom, s dôrazom na kvalitu a spokojnosť zákazníka. V našej STK sa stretnete so službami, ktorých rozsah a forma sa prispôsobujú vašim potrebám. Profesionálny prístup, odborný a skúsený personál sú zárukou spokojnosti našich klientov,“  predstavujú spoločnosť  jej  majitelia  Jozef Malinovský a Ing. Dáša Prusáková.

V záujme trvalého dosahovania a zachovania vysokého kvalitatívneho štandardu má spoločnosť STK CONTROL od septembra 2006 zavedený systém manažérstva kvality v zmysle požiadaviek ISO 9001. Funkčnosť systému manažérstva kvality bola potvrdená certifikačným auditom, ktorý vykonala spoločnosť
Spoločnosť STK CONTROL ponúka vo svojej prevádzke rôzne druhy technických kontrol pre všetky kategórie vozidiel. Ide o technické kontroly pravidelné, technické kontroly zvláštne, technické kontroly administratívne, technické kontroly na prepravu nebezpečných vecí (ADR), technické kontroly na vydanie prepravného povolenia (ECMT/CEMT), opakované technické kontroly.

Pre niektorých majiteľov áut je „estekáčka“ doslova nočnou morou. „Vďaka profesionalite a ľudskému prístupu sa snažíme, aby ste sa u nás cítili komfortne. Pre nás je dôležitý každý zákazník. Jedno , čo nemôžeme ovplyvniť, je prenos dát. Z času na čas sa kvôli výpadku internetu predĺžia čakacie doby, ale to dávame zákazníkom, ktorí čakajú osobne, na vedomie,“ dodáva Jozef Malinovský.
 
 
STK CONTROL radí:
 
Končí sa zima, prichádza jarné obdobie a každý vodič by mal venovať zvýšenú pozornosť svojmu vozidlu:
 
  1. 1. Prezuť pneumatiky, ošetriť karosériu, vystriekať podvozok
  2. 2. Odborné práce  – kontrola motora, podvozku,  zavesenia vôle náprav zveriť servisnému pracovisku.
  3. 3. Vzhľadom na kvalitu našich ciest doporučujeme skontrolovať, poprípade nastaviť gometriu kolies.
  1.  
  2. Doporučujeme majiteľom vozidiel, aby vzhľadom na tvrdosť legislatívy si kontrolovali, ku ktorému dátumu im končí technická a emisná kontrola, pretože zákon nepozná výnimky. Môže sa stať, že dostanete pokutu za nevykonanie TK a EK. Pokiaľ týmto problémom chcete predísť, ponúkame vám na našej web stránke ( www. skcontrol.sk ) službu, kde si môžete vyznačiť dátum povinnosti vykonať TK a EK a my vám ju bezplatne pripomenieme sms - kou, alebo emailom. Dvakrát v mesiaci, druhú a tretiu stredu v popoludňajších hodinách od 15. – 18. hodiny ponúkame možnosť objednať sa na našej stránke a vykonať kontrolu v danú hodinu, ako si vyberiete.
 
Čo sa týka administratívnych pokynov na vykonanie technickej a emisnej kontroly, tieto máme spracované tiež na našej webstránke, kde si tieto potrebné informácie  môžete naštudovať. Zároveň tam umiestňujeme všetky zmeny, ktoré vychádzajú v zákonoch a vykonávacích vyhláškach.
 
Nakoniec by sme chceli poprosiť všetkých motoristov, aby nečakali, až im my zistíme raz za dva roky nejaké závady, ale aby minimálne raz v roku podľa najazdených kilometrov aj viackrát si dali vozidlo skontrolovať u odborníkov a s takýmto pocitom istoty prežívali príjemné chvíle za volantom. Veľa šťastných kilometrov a šťastný návrat z ciest domov praje kolektív STK CONTROL.

Diskusia k článku