Žijeme cudzie príbehy. Aký je ten náš?

Žijeme cudzie príbehy. Aký je ten náš?

Slovenské divadlá nám ponúkajú príbehy napríklad o legendárnej ľudovej hrdinke Jane z Arku, legendárnej milenke francúzskeho kráľa madam Pompadour, dobrodruha Mórica Beňovského alebo mexickej modernej maliarke Fride Kahlo. Tieto postavy sa už zapísali do histórie, majú v nej svoje miesto. Záleží len na talente tvorcov, ako nám dokážu pretlmočiť ich univerzálne posolstvo. A čo naša vlastná história? Máme aj my svoje osobnosti, ktoré formovali históriu našej krajiny, nášho regiónu? Stojí za to ich poznať? Nemyslíte, že sa nám prihovárajú oveľa bezprostrednejšie, sú nám oveľa bližší ako postavy z iných kútov sveta?

 Divadelné štúdio na Hlavnej pri PKO pripravilo hru napísanú Dáma vo fialovom na motívy zo života slávneho maliara, šarišského rodáka, Pavla Szinyei Merse. Žil v rokoch 1845 – 1920. Narodil sa v Chminianskej Novej Vsi, väčšinu života však prežil v Jarovniciach, tam je aj pochovaný. Študoval na výtvarnej akadémii v Mníchove. Štúdium na akadémii ho však neuspokojovalo, preto hľadal vlastnú cestu ako vyjadriť pravdu i krásu, ktorú nachádzal najmä v prírode. Spoločné postupy našiel u impresionistov, to ho posilnilo, aj vo vlastnej tvorbe. Dlho nedokázal nájsť uznanie, preto sa vždy vracal do svojho rodného kraja. Tu maľoval i gazdoval. Nikto nedokázal zobraziť na maliarskom plátne krásu šarišskej krajiny tak ako on. Nakoniec sa dočkal aj uznania, svet ocenil jeho obrazy a stal sa aj riaditeľom akadémie umenia v Budapešti. Rozprával po šarišsky, v šarištine dokázal pomenovať každý kvet, rastlinku, krík, strom vo svojom okolí, rozprával aj po maďarsky, nemecky, francúzsky. Bol uhorským  občanom, žiadny „maďarón“ vyvyšujúci sa nad Slovákmi. Napriek tomu, že vo svojom živote zažil veľa sklamania, nezatrpkol, ale dokázal prežívať život v plnej jeho kráse. Túto lásku k životu vyjadril aj vo svojej tvorbe. Slováci ho vymazali zo svojho kultúrneho dejepisu, na Slovensku nie je ani jeden jeho obraz, všetky sa nachádzajú vo svetových galériách alebo súkromných zbierkach. V Maďarsku jeho tvorba patrí k základom moderného maliarstva. Hra Dáma vo fialovom v podaní Divadelného štúdia na Hlavnej pri PKO chce vrátiť tohto maliara aj do slovenskej kultúry, kam nepochybne patrí.

Účinkujú: Daniela Libezňuk (a. h. z DAD), Martina Klimová, Michal Glevaňák, Róbert Poklemba. Hrá trio: Jana Bilaničová, Dagmar Čurová, Renáta Zgolová. Hudba: Bernard Herstek, réžia Vlado Šmihula. Predstavenie Dáma vo fialovom  môžete vidieť 3. 3. 2016  o 19.h v PKO Čierny orol.

Vlado Šmihula

 

Stojí za to spoznávať vlastnú históriu, jej osobnosti, udalosti? Aký to má pre vás význam?

Mgr. Dana Krištofová, riaditeľka detského domova

-        Bez minulosti nemám budúcnosť. Vo svete obdivujeme všetko a krásu máme doma. Stačí sa obhliadnuť  a poklady sveta sú tu.

PaedDr. Patrik Tomič, podnikateľ:

-        Je smutné, že nepoznáme vlastných umelcov, priznám sa, aj ja mám medzery. Nevenujeme sa vlastnej kultúre a dejinám, ja sa to snažím dobehnúť...

Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD., privátny lekár a vysokoškolský pedagóg:

-        Práve dnes sme sa rozprávali s našou pani dekankou  o tom, že mnohých našich ľudí neuznávame a vo svete sú známi. Treba ukázať našu históriu a jej osobnosti. Chválim a obdivujem ľudí, ktorí dokážu objavovať a poukazovať na zaujímavé osobnosti.

 

Diskusia k článku