PRÍBEH VEĽKEJ LÁSKY

PRÍBEH VEĽKEJ LÁSKY

Najnovšia hra Divadelného štúdia na Hlavnej pri PKO Prešov Dáma vo fialovom prináša skutočný príbeh zo života šarišskej vidieckej šľachty.

 Jeho hlavnými postavami sú skutočné historické osobnosti – maliar Pavol Szinyei Merse z Jarovníc, priekopník moderného maliarstva v Uhorsku, barón Imrich Ghillány z Fričoviec, známy ako iniciátor moderných postupov v hospodárstve a Žofia Probstnerová z jednej najbohatších rodín na Spiši v 19. storočí. Na prvý pohľad ide o typický manželský trojuholník, ktorí, ako zápletku, radi využívali autori komédií vrátane tých bulvárnych. Takémuto banálnemu vyzneniu sa však vzpierajú samotné postavy hry. Nejde im len o nejaký flirt alebo citové uspokojenie. V priebehu deja sa pred nami odokrývajú charaktery, ktoré si veľmi ťažko nachádzajú svoje miesto vo vtedajšej spoločnosti. Spoločnosť nedokáže pochopiť maliarove nové videnie a postupy, nedokáže však prijať ani otvorenú myseľ mladého baróna. Aká je  to spoločnosť? Má niečo spoločné s dnešnou? Odpoveď na to si musí divák nájsť sám.

Hry o uhorskej šľachte zdeformovali filmy. Šľachtici neboli takí zlí ako je to v legendách o Jánošíkovi, hovorí mladá historička SAV, Diana Duchoňová. Historici rezignovali na výskum šľachty, pretože nezapadal do plebejského obrazu slovenských dejín, dodáva Roman Holec, profesor histórie  na Filozofickej fakulte UK a pracovník Historického ústavu SAV v Bratislave. „Výsledkom je, že nepoznáme bližšie ani jedného župana, ministra a celoštátneho úradníka, ktorí do roku 1918 spoluvytvárali jeho tvár. Akoby ich maďarská identita a neraz neskrývané protislovenské postoje odrádzali  príliš úzko „slovensky“ tematizovaný výskum. Žiaľ, podobný deficit je zrejmý  aj pre obdobie po roku 1918.“

Najnovšia hra Divadelného štúdia na Hlavnej Dáma vo fialovom sa díva na našu uhorskú šľachtu bez predsudkov. Divák si z predstavenia môže odniesť nielen silný príbeh veľkej lásky dvoch mužov k jednej žene, ale aj paralely medzi tým, čo hýbalo spoločnosťou vtedy a dnes. Zážitok z predstavenia umocní aj živá hudba a spev, v ktorom nebudú chýbať ani nesmrteľné melódie kráľa valčíkov Johanna Straussa mladšieho.

                                                                      Vlado Šmihula

Hru Dáma vo fialovom si môžete pozrieť 25. októbra o 19. h v sále Čierneho orla PKO. 

Diskusia k článku