Zadanie novej inzercie

Formulár pre zadanie novej inzercie slúži na online objednávku inzerovania v tlačovej podobe Prešovského Večerníka. Pred zadaním žiadosti o inzerciu sa prosím oboznámte s platným cenníkom inzercie. 

Inzerát  zadávajte minimálne dva dni pred želaným zverejnením. Inzerát bude zverejnený až po kontrole, prípadne korekcii údajov, ktoré by mohli narušiť pravidlá zverejňovania vo Večerníku a zaplatení ceny inzerátu. 

Po zadaní inzerátu Vás následne budeme kontaktovať kvôli overeniu údajov a potvrdeniu ceny zadaného inzerátu.

Podnikateľom a firmám bude vystavená a zaslaná faktúra na vyplnené fakturačné údaje.

Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom vystavenia faktúry a so Všeobecnými obchodnými podmienkami Prešovského Večerníka.

Berte prosím na vedomie, že prepočítavaná cena je len orientačnou cenou. V prípade korekcie ceny (napr. zmenou počtu znakov, prípadne druhu inzercie) Vás budeme informovať.

Inzerát
*
*
*
*
Počet znakov: 0
Predpokladaná cena: 0
Identifikačné (faktúračné) údaje
*
*
*
*
*
*
Firemné údaje
*
*
*
(zobraziť obchodné podmienky).