Žiadne kontroly. Aj tie doterajšie sú neplatné. Mesto si môže šafáriť ako chce

Žiadne kontroly. Aj tie doterajšie sú neplatné. Mesto si môže šafáriť ako chce

Keďže oficiálne mesto Prešov už nemá hlavného kontrolóra, neboli na mestskom zastupiteľstve prerokované ani jeho správy z vykonaných kontrol, ktoré vykonal počas svojho niekoľkomesačného pôsobenia na útvare hlavného kontrolóra. Materiály sú však zaujímavé a stoja naozaj za zmienku.

Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva ukladá súhrnu kontrolu uznesení vykonávať jedenkrát za tri mesiace. V správe o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za rok 2013 sa uvádza niekoľko úloh, ktoré boli, ale aj neboli zo strany mesta splnené.
 
Jedným z nesplnených bodov, ktoré kontrolór v správe uviedol, je uznesenie k návrhu na zrušenie obchodnej spoločnosti IPZ Prešov, a.s. Primátor mal podľa správy zvolať valné zhromaždenie spoločnosti IPZ Prešov, a.s., kde je mesto jediným akcionárom a na tomto zhromaždení rozhodnúť o zrušení obchodnej spoločnosti likvidáciou. Ako uviedol v správe hlavný kontrolór, tento bod splnený nebol.
 
Taktiež sa útvar hlavného kontrolóra v materiáloch pripravených pre mestské zastupiteľstvo vyjadril k výsledkom kontrolnej činnosti, vybavovania petícii a žiadostí za druhý polrok roku 2013. V tejto správe sa uvádza, že bolo vykonaných šesť kontrol. Kontroly na mestskom úrade boli dve, mimo úradu štyri. 
 
Medzi nimi bola aj finančná kontrola dotácie na vykrytie straty vo verejnom záujme poskytnutej dopravnému podniku za rok 2012. Mestské zastupiteľstvo v rozpočte na rok 2012 schválilo čiastku 3 600 000 eur. Predmetom kontroly boli náklady v štruktúre kalkulačného vzorca, tržby a výška transferu poskytnutá mestom.
 
Kontrolór si posvietil aj na dodržiavanie poskytovania informácií v zmysle zákona o slobode informácií. Kontrolované bolo aj hospodárenie v Materskej škole na ulici Sládkovičova či zariadenie pre seniorov Harmónia-Cemjata, taktiež aj hospodárenie v Základnej škole na Važeckej ulici a finančná kontrola podnikateľskej činnosti mestského úradu.
 
Pripomíname, že útvar hlavného kontrolóra v meste je momentálne nefunkčný. Pod vedením Alexandra Ernsta tu pracovalo päť pracovníkov. So zrušením jeho pracovného miesta boli zrušené aj nariadené kontroly a vyššie spomínané kontroly sú teda neplatné. Pracovníčky momentálne čerpajú dovolenku a sú preradené pod mestský úrad.
 
Ako pre Prešovský večerník potvrdil aj Alexander Ernst, pracovníčky mali poverenie na kontroly, ktoré sa mali v tomto mesiaci robiť na materských školách aj v technických službách. Nestalo sa tak. 

Diskusia k článku