Najnovšie informácie v kauze hlavný kontrolór

Najnovšie informácie v kauze hlavný kontrolór

Súd rozhodol, že mesto má Alexandrovi Ernstovi platiť mesačne 500 eur.
Koľko ľudí sa od začiatku marca podpísalo pod petíciu? Je alebo nie je Alexander Ernst zamestnancom mestského úradu? Koľko eur musí mesto mesačne „exkontrolórovi“ platiť podľa predbežného nariadenia súdu? To všetko sme zistili za vás!

Petícia pokračuje
 
Začiatkom marca vznikla z iniciatívy občanov petícia, ktorou žiadajú primátora, aby umožnil riadne zvolenému kontrolórovi mesta Prešov vykonávať kontrolu hospodárenia a nakladania s financiami a majetkom mesta. K včerajšiemu dňu sa pod ňu podpísalo takmer 800 ľudí. Svojím podpisom tak občania vyjadrili, podľa organizátorov petície, svoju podporu kontrolórovi, aby nebola marená kontrolná činnosť a vyjadrili tiež svoj nesúhlas s dianím v meste.
 
Podľa predsedu petičného výboru Dušana Dajču bude petícia odovzdaná na mestský úrad pred nasledujúcim riadnym mestským zastupiteľstvom, ktoré sa má konať 31. marca. „Zbierame podpisy od 1. marca. Na mestský úrad ju doručíme v predstihu, aby sa s ňou stihli oboznámiť všetci poslanci. Striedali sme lokality, kde sme zbierali podpisy. Do dnešného dňa bolo vyzbieraných 792 podpisov,“ povedal včera na tlačovej besede Dušan Dajča. Takmer 400 podpisov bolo vyzbieraných aj prostredníctvom sociálnych sietí.
 
Pripomíname, že celá kauza sa začala 31. januára, kedy radnica obdržala list od  anonymného odosielateľa, ktorý upozornil na fakt, že Alexander Ernst sa nevzdal funkcie v radách škôl. Následne na to Alexander Ernst obdržal oznámenie primátora o zániku funkcie a skončení pracovného pomeru hlavného kontrolóra mesta Prešov. Primátor sa odvoláva na zákon o nezlučiteľnosti funkcií. Funkcia hlavného kontrolóra mesta Prešov zanikla 1. augusta 2013. Alexander Ernst už na zastupiteľstve 24. júna, keď sa volil hlavný kontrolór, do zápisnice uviedol, v ktorých orgánoch už pracovať nemôže.
 
Občan vyzval poslancov
 
Člen petičného výboru Emil Osavčuk pripomenul, prečo vznikla ich občianska iniciatíva. „Pri zbieraní podpisov som spoznal rôzne názory občanov. Stredná generácia väčšinou vedela o čo ide. Primátor bol žalobcom, sudcom a aj vykonávateľom vlastného rozsudku v tejto kauze,“ uviedol Emil Osavčuk.
 
„Ja, občan mesta Prešov, vyzývam poslancov mestského zastupiteľstva, aby nepripustili novú voľbu hlavného kontrolóra, ale aby vyzvali primátora, aby vrátil do funkcie Alexandra Ernsta. Ak súd rozhodne, že pochybil a má opustiť funkciu hlavného kontrolóra, tak nová voľba je aktuálna až vtedy,“  vyjadril svoj postoj Emil Osavčuk.
 
Na tlačovej besede svoj názor predniesol aj Martin Lukáček, ktorý je bývalým zamestnancom mestského úradu. Pred niekoľkými rokmi z neho odišiel a to na vlastnú žiadosť, pretože sa mu nepáčili metódy vedenia radnice. „Vieme, že Ernst je aj členom strany Smer. Preto apelujem na poslancov, aby sa zastali svojho člena. Aby sa poslanci nedali zmanipulovať a nezvolili nového kontrolóra. Ak mal primátor pochybnosti, mal dlhšie zisťovať či to bola alebo nebola pravda. Byť sudcom a vykonávateľom nie je v poriadku,“ tvrdí Prešovčan.
 
Okresný súd už rozhodol
 
Petičný výbor adresoval generálnemu prokurátorovi list, zatiaľ ešte odpoveď neprišla. Petičiari sú však presvedčení, že mesto pochybilo. To podľa Dušana Dajču potvrdil už aj Okresný súd v Prešove. Ten nariadil mestu Prešov, aby po dobu umŕtvenia funkcie Alexandra Ernsta mu bola mesačne vyplácaná suma 500 eur.
 
„Mesto sa neriadi správnym smerom. To, že súd vydal predbežné opatrenia a stotožňuje sa s mojimi argumentmi je fakt. Som zvedavý, ako sa mesto zachová a či sa nebude brániť rozhodnutiu súdu. Zároveň som nútený sa pýtať jednu vec. Ak mestu vzniknú v tejto kauze škody, či je primátor schopný ich zaplatiť sám z vlastného vrecka,“ reagoval na celú situáciu Alexander Ernst.
 
Podľa Ersnta je správanie mesta paradoxné. „Najprv uvažovali nad preradením zamestnankýň Útvaru hlavného kontrolóra. Teraz vraj pracujú podľa schváleného plánu kontrol útvaru. Teda na základe mojich poverení. Túto kontrolu nie je možné uzavrieť bez hlavného kontrolóra. Právny zástupca mesta tiež vykladal, že všetky kontroly vykonané od augusta nie sú platné. Na jednej strane sa niečo také tvrdí a na strane druhej kontroly prebiehajú ďalej.“
 
Doplnil tiež, že existujú rôzne mechanizmy na to, aby bolo mesto kontrolované. „Oslovil som ministerstvo financií, Správu finančnej kontroly, Úrad pre verejné obstarávanie a Najvyšší kontrolný úrad, aby konali, aby mesto nebolo ponechané do svojvôle primátora.“
 
Mesto Ernsta platiť bude
 
Zaujímalo nás, ako na predbežné opatrenia okresného súdu reaguje radnica. Maroš Handzo, riaditeľ Sekcie vnútornej správy
a verejných činností potvrdil, že rozhodnutie súdu bolo na mestský úrad doručené v piatok. „Rozhodnutie sa týka finančnej kompenzácie pre Alexandra Ernsta vo výške 500 eur mesačne. Túto sumu mu bude mesto platiť.“ Dodal tiež, že sa na „bývalého“ hlavného kontrolóra vzťahuje legislatíva, tak ako na všetkých zamestnancov. Bude sa za neho teda  platiť všetko, čo zo zákona náleží.
 
Pripomíname, že na mestskom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať 31. marca, má byť predložený návrh novej voľby hlavného kontrolóra. Mesto teda aj naďalej trvá na tom, že funkcia hlavného kontrolóra zanikla zo zákona.
 
Prednostka Katarína Kireta tiež uviedla, že mesto Prešov zvažuje podanie trestného oznámenia voči petícii, ktorá je momentálne vedená na sociálnej sieti.
 
Ako sme už informovali, prvotné plány zo zamestnankyňami úradu sa nekonali. Na Útvare hlavného kontrolóra pracujú naďalej, preradené neboli. Vykonávajú momentálne kontroly v technických službách a v Materskej škole na Zemplínskej ulici. Tie má podľa prednostky mestského úradu uzavrieť už novozvolený kontrolór.

Diskusia k článku