Poslanci odklepli novú voľbu hlavného kontrolóra. Pravica bola proti, zradili ho „vlastní“

Poslanci odklepli novú voľbu hlavného kontrolóra. Pravica bola proti, zradili ho „vlastní“

Na včerajšom mestskom zastupiteľstve poslanci ľavice a nezávislí podporili návrh radnice a na 19. mája naplánovali novú voľbu hlavného kontrolóra. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 5. mája. Paradoxom však je, že Alexandrovi Ernstovi, hlavnému kontrolóri, ktorému podľa radnice zanikol mandát ex lege, teda zo zákona už 1. augusta, odklepli odmenu za druhý polrok roka 2013. Pravicoví poslanci hlasovanie bojkotovali! V diskusii vyjadrili svoj nesúhlas a počas hlasovania ostali stáť „pred bránami“ rokovacej sály.

Radnica na včerajšie mestské zastupiteľstvo pripravila informačný materiál o postupe kontrolných mechanizmov mesta v prípade, ak mesto nemá hlavného kontrolóra. Viacerí poslanci sa počas diskusie vyjadrili, že materiál je všeobecný a kopíruje len fakty zo zákona o obecnom zriadení. Nenavrhuje žiadne iné riešenia okrem novej voľby kontrolóra. „To, že zákon o obecnom zriadení neustanovuje možnosť nahradenia, respektíve zastupovania hlavného kontrolóra mesta, už dávno vieme. Jediné, čo nevieme, je fakt, prečo si niekto vyložil zákon tak, že Alexander Ernst hlavným kontrolórom nie je,“ povedala poslankyňa Andrea Turčanová a zdôraznila, že pravicový klub žiada kontrolu mesta a kontrolu hospodárenia, ale podstatou problému je to, že k tejto situácii nemalo vôbec dôjsť.
 
Maroš Handzo, riaditeľ Sekcie vnútornej správy a verejných činností predložil vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Prešov. Podľa vyjadrenia pravice, ak by sa pod novú voľbu „podpísali“, súhlasili by s tým, že Alexander Ernst už kontrolórom nie je „Pre mňa Alexander Ernt je stále hlavným kontrolórom. Hlavného kontrolóra volí aj odvoláva zastupiteľstvo. Zákon jasne hovorí, kedy jeho funkcia zaniká,“ vyhlásil poslanec Peter Krajňák a vymenoval všetky zákonom dané okolnosti, kedy funkcia zaniká. Dodal tiež, že kauza hlavného kontrolóra je kauzou primátora, Smeru – SD  za asistencie nezávislých poslancov.
 
Situácia je taká, že Alexander Ernst podal celú vec na súd. Ten už vydal predbežné opatrenia. Preto ostávalo až do včerajšieho zastupiteľstva otázne ako sa situácia v meste upokojí. Jedni upozorňujú na to, že miliónový rozpočet mesta je bez kontroly, avšak nová voľba by len potvrdila nelegálny zánik funkcie. Ľavicoví a nezávislí poslanci chcú novú voľbu podporiť. Môže sa teda s najväčšou pravdepodobnosťou stať, že mesto skončí nakoniec s dvoma kontrolórmi.
 
„Chcem veriť, že mesto chce riešiť situáciu úprimne, ale keďže dnes bola vyhlásená nová voľba hlavného kontrolóra, o úprimnosti sa hovoriť nedá. Mestské zastupiteľstvo nemá právomoc rozhodovať o tom, či došlo alebo nie k zániku funkcie ex lege. O tom má rozhodnúť súd,“ doplnil včera kolegov Radoslav Gondžúr.
 
Alexander Ernst je členom strany Smer – SD. Okresná predsedníčka strany v Prešove, Svetlana Pavlovičová v pléne uviedla, že momentálne iná možnosť, ako nová voľba, nie je. Navrhla tiež, aby sa do nej Alexander Ernst aj prihlásil. To, či ho však podporia, už nepovedala. Poslankyňa tiež navrhla pre Alexandra Ernsta odmenu vo výške 30 percent z príjmu za druhý polrok minulého roka.  
 
Poslanci spoločne s vyhlásením novej voľby hlavného kontrolóra schválili už aj spomínanú odmenu. Za hlasovalo 15 z 19 prítomných poslancov. Môže však dostať Alexander Ernst odmenu, keď radnica tvrdí, že funkcia zanikla od 1. augusta? „Necháme urobiť právnu analýzu. Keďže funkcia ex lege zanikla 1. augusta,“ konštatoval patovú situáciu primátor Pavel Hagyari.
 
„Jedna nezákonnosť plodí ďalšiu. Primátor svojím rozhodnutím a opatrením zablokoval hlavného kontrolóra. Tvrdím stále a aj predbežné opatrenie súdu mi potvrdilo, že to urobil neoprávnene, ja som však všetky svoje povinnosti splnil. Čo sa týka dnes prijatého uznesenia, v podstate jedna nezákonnosť vyprodukovala ďalšiu, a to novú voľbu hlavného kontrolóra, pričom jeden hlavný kontrolór už zvolený je,“ povedal včera pohlasovaní Alexander Ernst.
 
Na otázku, či sa bude uchádzať o mandát v novej voľbe, zatiaľ odpovedať nevedel. „Situáciu musím prerokovať s právnikmi a podľa toho sa rozhodneme čo ďalej. Súd zatiaľ potvrdil, že kontrolóra mesto má.“
 
Pravicoví poslanci odišli z rokovacej miestnosti a ľavicoví súputníci „hlavného kontrolóra“ zo strany Smer – SD zahlasovali za novú voľbu...Alexander Ernst si myslí, že jeho strana mohla reagovať aj inak.

Diskusia k článku

argumentacia vs. ignorancia a slovne utoky
autor: ucitel z PO | dátum: 02.04.2014 13:19:43
Na zasadnuti MsZ 31.3. som bol osobne a vnimal som, ze opozicni poslanci riadne argumentovali nezakonnost odvolania hlavneho kontrolora. Koalicni za SMER (vynimkou bol R. Dupkala) a spriazneni nezavisli poslanci bud neargumentovali vecne (iba slovne utoky) alebo sa nezapajali. Okresná predsedníčka strany v Prešove, Svetlana Pavlovičová vyzvala na novú volbu hlavneho kontrolora, cim odobrila nezakonny postup radnice. Ak sa uskutocni nova volba (sud dovtedy nerozhodne o nezakonnosti odvolania) a poslanci za SMER nebudu hlasovat za sucasneho kontrolora, ukaze sa fraska a zavadzanie celej tejto iniciativy zo strany koalicneho klubu SMERu a primatora, ktori problem opat odsunuli na dalsie zasadanie MsZ. Zial, nekorektne jednanie skupiny volenych zastupcov mesta, ktori su plateni za to, aby hajili zaujmy Presova a jeho obyvatelov.