(Ne)Zákonná voľba?

(Ne)Zákonná voľba?

Stanovisko okresnej prokuratúry: "Nemožno konštatovať, že funkcia hlavného kontrolóra uplynula, ani že zanikla. Možno konštatovať nesprávne posúdenie veci primátorom mesta."

Okresný prokurátor zaslal na radnicu dva listy. V jednom primátora upozornil na svojvoľné konanie vo veci zániku funkcie hlavného kontrolóra, druhý bol protestom pre poslancov mestského zastupiteľstva. Týkal sa novej voľby kontrolóra, ktorá sa má konať už tento pondelok.
 
V pondelok majú poslanci zvoliť nového hlavného kontrolóra mesta. Ako sme sa však dozvedeli, okresný prokurátor adresoval primátorovi mesta upozornenie a protest, v ktorom sa píše, že mesto hlavného kontrolóra má. V stanovisku sa uvádza, že prokuratúra nemôže konštatovať zákonnosť novej voľby. Podľa nej je tiež nezákonné brániť Alexandrovi Ernstovi v riadnom výkone jeho funkcie.
 
Na mestské zastupiteľstvo sú pozvaní siedmi záujemcovia o post hlavného kontrolóra. Ako sme už v našom denníku informovali, Alexandrovi Ernstovi (na snímke) zanikla podľa primátora funkcia ex lege, čiže zo zákona. Dôvodom má byť nezlučiteľnosť funkcií, keďže Alexander Ernst bol aj členom rady školy pri materskej škole na Jurkovičovej a Bratislavskej ulici. Podľa prokuratúry mestské zastupiteľstvo vyhlásilo novú voľbu kontrolóra, schválilo spôsob vykonania voľby a zriadilo tiež komisiu na otváranie obálok aj napriek tomu, že má platne zvoleného kontrolóra a to ešte z júna minulého roka.
 
Podľa okresnej prokuratúry nemožno konštatovať, že funkcia hlavného kontrolóra uplynula, ani že zanikla. Podľa našich informácií tiež prokuratúra v stanovisku uvádza, že podľa zákona o obecnom zriadení nie je funkcia člena rady pri materskej škole nezlučiteľnou s výkonom funkcie hlavného kontrolóra.
 
Radnica potvrdila, že protest prokurátora obdržala. "Protest prokurátora sme obdržali v utorok v popoludňajších hodinách, aktuálne ho analyzujú právnici a do 30 dní sa ním bude zaoberať mestské zastupiteľstvo," uviedla stanovisko radnice Veronika Kmetóny Gazdová, hovorkyňa. Radnica týmto stanoviskom ignoruje návrh prokurátora. V liste sa totiž píše, že v zmysle zákona o prokuratúre, prokurátor navrhuje prerokovať tento protest prokurátora na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva a zrušiť uznesenie o voľbe kontrolóra. Najbližšie mestské zastupiteľstvo je už tento pondelok, takže radnica už mohla prijať potrebné kroky.

Diskusia k článku