Strach z nelegálnosti či len hra o čas?

Strach z nelegálnosti či len hra o čas?

Nie o päť minút dvanásť, ale desať po dvanástej. Asi takto sa riešia problémy v mestskej samospráve. Na mestský úrad bol ešte minulý týždeň doručený protest prokurátora, ktorý sa vyjadril k nezákonnosti vyhlásenia novej voľby hlavného kontrolóra. Ten sa mal totiž voliť včera. Nakoniec však zákon zaúradovalo a vopred dohodnutá hra zmenila pravidlá.

Bezvetrie
 
Alexander Ernst je stále platným hlavným kontrolórom mesta. To skonštatoval už aj okresný prokurátor vo svojom proteste z minulého týždňa. Okrem toho, že v niekoľkostranovom dokumente uvádza hlavné dôvody prečo je tomu tak, konštatuje tiež, že primátorovo konanie má znaky svojvôle. Poďme však pekne od začiatku a pokúsme sa nájsť svetlo v začarovanom kruhu.
 
Včera mali poslanci zvoliť nového kontrolóra mesta. Očakávali sme preto, že pri príchode na mestské zastupiteľstvo, ktoré začalo o deviatej ráno, budú v prvej lavici sedieť šiesti kandidáti, ktorí sa o túto pozíciu zaujímali. Sedela tam však len polovica z nich. Ako sme sa neskôr v kuloároch dozvedeli, niektorí z uchádzačov, ktorí sa dozvedeli o proteste prokurátora, svoju kandidatúru stiahli ešte v piatok. Tu už predsa nejde len o novú prácu na šesť rokov, ale o styk so zákonom. Tí, čo ostali, stali sa svedkami a divákmi prešovského seriálu na pokračovanie. Nepôjde však o telenovelu so šťastným koncom. Tak ako sa v pléne vyjadril jeden z pravicových poslancov, právo v našom meste bolo vydané na smrť...
 
Porušený zákon
 
Hlavný kontrolór sa mal voliť preto, že kontrolórovi Alexandrovi Ernstovi primátor mesta Pavel Hagyari vo februári listom oznámil, že jeho funkcia zanikla ešte v auguste minulého roka. Ako dôvod udal to, že sa do 30 dní od nástupu do funkcie nevzdal členstva v radách dvoch materských škôl. „Bol podaný protest okresného prokurátora proti uzneseniu mestského zastupiteľstva v Prešove, ktorým bola vyhlásená voľba hlavného kontrolóra mesta Prešov. Protest prokurátora bol podaný pre porušenie  zákona o obecnom zriadení. Porušenie zákona spočíva v tom, že funkcia člena rady školy nie je nezlučiteľnou s funkciou hlavného kontrolóra mesta a naviac možno konštatovať, že Alexander Ernst sa vzdal člena rady školy bezprostredne po tom, čo sa ujal funkcie hlavného kontrolóra mesta,“ skonštatoval včera na mestskom zastupiteľstve prítomný námestník okresného prokurátora v Prešove  Peter Dzadik.Týmto argumentom však podlomil základy, na ktorých bolo založené ukončenie pracovného pomeru radnice s Alexandrom Ernstom.Za prokuratúru tiež dodal, že Alexander Ernst ešte stále hlavným kontrolórom mesta je.
 
Námestník okresného prokurátora včera potvrdil, že Alexander Ernst je stále hlavným kontrolórom mesta.
 
Nikto by nevedel , keby...
 
Námestník okresného prokurátora sa zúčastnil na celom zasadaní mestského zastupiteľstva. Je však pravdepodobné, že nebyť jeho prítomnosti, k prejednaniu protestu by  asi ani nedošlo. Radnica totiž argumentovala, že protest je povinná prerokovať do 30 dní od doručenia, respektíve na riadnom, nie na včerajšom mimoriadnom zastupiteľstve. Keďže však na programe včerajšieho dňa bola práve voľba nového kontrolóra mesta, jeho prerokovanie neskôr by už bolo bezpredmetné, alebo by museli prijaté rozhodnutia zrušiť. „Protest sa nám dostal do rúd dvanásť minút po začatí dnešného zastupiteľstva,“ upozornil Stanislav Kahanec, poslanec mestského zastupiteľstva na to, ako radnica nesprístupnila materiál pre poslancov vopred.
 
Slovo prokurátora? Len ďalšia analýza
 
Včera bolo v rokovacej sále naozaj rušno. Pracovníci úradu pred jeho začatím dokonca umiestnili do miestnosti červenú plentu, ktorá hovorila len o jednom. Ak už k samotnej voľbe naozaj dôjde, čo by nekorešpondovalo so zákonom, rokovalo by sa tajne. Aj o spôsobe voľby mali rozhodnúť poslanci tesne pred volebným aktom. Pripomíname, že v minulom roku, kedy bol volený terajší kontrolór Alexander Ernst, bola voľba verejná. Zhodla sa na tom väčšina poslancov.
 
Po búrlivých debatách a osočovaniach, jeden poslanecký klub druhým, nakoniec poslanci prijali nové uznesenie, ktorým zrušili to predchádzajúce z konca marca o novej voľbe  a  kontrolóra nevoli. Primátor po krátkej prestávke uznesenie aj podpísal. Keďže už nemá možnosť ho vetovať, logicky by z toho vyplývalo, že sa s vyjadrením okresnej prokuratúry stotožnil. Na otázku, či opätovne podpíše s Alexandrom Ernstom aj pracovnú zmluvu, však neodpovedal. Má o tom rozhodnúť až súd. „Mestský parlament rozhodol o novej voľbe  a tiež, že sa dnešná voľba ruší. Necháme to na súd a ten rozhodne o neplatnosti či platnosti funkcie,“ povedal včera pred médiami primátor Pavel Hagyari. Keď odzneli pripomienky na tému slovenského súdnictva a najmä na časový horizont, ktorý je viac menej na Slovensku bez hraníc, primátor sa vyjadril, že sa bude snažiť súdny proces urýchliť. Primátor a právnik Pavel Hagyari tiež povedal, že protest prokurátora je len ďalšou analýzou, ktorých  mal na stole už niekoľko.

Zlá a zlá voľba
 
Viacerých poslancov však zaujímalo či mestu nebude chýbať počas súdneho konania v meste kontrolór. Jeden z poslancov dokonca hovoril o dvoch alternatívach. Jednej zlej a druhej ešte horšej. Zlou podľa neho by bolo zvolenie novej osoby na post teraz zastávajúci Alexandrom Ernstom. Ešte horšou možnosťou je však podľa neho to, že mesto nemá kontrolóra pracujúceho na úrade. Nemá kto podpísať záverečný účet mesta, nemá kto kontrolovať a informovať poslancov. Preto spolu s ďalšími pravicovými kolegami požiadal primátora, aby primátor Alexandrovi Ernstovi vytvoril podmienky na vrátenie sa do funkcie. „Bojím sa, že ide o iné procesy, z ktorých bude niekto ekonomicky ťažiť,“ uviedol v pléne ďalší poslanec a pripomenul, že celá „kauza kontrolór“ môže mať spojitosť s blížiacimi sa voľbami primátora.
 

Alexander Ernst päť minút na svoju slovnú obhajobu včera nedostal.
 
Sumasummarum prokurátor potvrdil, že  mesto kontrolóra má. Nová voľba by nebola zákonná. Poslanci si to uvedomili, oni však nie sú tí, kto môže právoplatne zvoleného kontrolóra vrátiť do funkcie. Alexander Ernst už viackrát hovoril o svojprávnosti primátora.
„V proteste je napísane, že som stále hlavný kontrolór. Primátor však chce čakať na súd. Primátor robí to, čo mu vyhovuje. Vyhovuje mu nemať kontrolu. Nerešpektuje nikoho, nerešpektuje poslancov ani rozhodnutie prokuratúry ani predbežné opatrenia, ktoré vydal krajský súd. Toto je jeho postoj k výkonu práva.“
 

Diskusia k článku

to je bordel...
autor: Jaško | dátum: 25.09.2014 10:38:48
po voľbách je nutné urobiť audit za posledné volebné obdobie...dobré sa gazduje , keď má nikto nekontroluje ...