AMFO 2020 / Amatérski fotografi po niekoľkých rokoch odmlky znova súťažili

0
984

(ako) – Divadlo Jonáša Záborského – úsek osvetovej činnosti v Prešove zorganizovalo po niekoľkoročnej prestávke opäť regionálne kolo už 48. ročníka súťažnej prehliadky  amatérskej fotografie AMFO 2020. Do súťaže sa mohli prihlásiť autori v troch vekových skupinách. Táto postupová súťaž, ktorej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave, patrí k vrcholným podujatiam v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku.  Najlepšie fotografie budú prezentované v rámci celoslovenskej výstavy AMFO na jeseň v Nitre.

Regionálne kolo sa muselo vzhľadom na momentálnu situáciu poznačenú pandémiou koronavírusu, v ktorej nie je možné zhromaždenie všetkých autorov a záujemcov o fotografiu, konať v pozmenenom režime a teda bez vernisáže a odborného rozborového seminára. Na pôde DJZ preto zasadla odborná porota, ktorá rozhodla o celkovom umiestení v jednotlivých vekových skupinách a kategóriach. Od dnešného dňa, teda od 1. júna si verejnosť môže pozrieť virtuálnu výstavu všetkých ocenených fotografií a výsledkov na webovej stránke DJZ.

Súťažilo 29 autorov

Odborná porota v zložení Jarosav Ondo (predseda), Alžbeta Verešpejová a Tomáš Telepák posudzovala 144 fotogafií od 29 autorov.Potešiteľná bola hlavne účasť mladých autorov, študentov prešovských ZUŠiek a stredných odborných škôl , no bokom svojou účasťou neostali ani starší prešovskí „harcovníci“  amatérskej fotografie,“ povedal o súťaži korodinátor Ladislav Kiss.

Odborná porota pristupovala k svojej práci maximálne zodpovedne a kriticky. Hodnotila výber témy,  objavnosť, tvorivosť, zachytenie správneho okamihu, kompozíciu obrazu, prácu so svetlom, adekvátnosť použitia výrazových prostriedkov, význam a posolstvo fotografie alebo série fotografií, zrozumiteľnosť pre diváka, invenčnosť, tvorivosť a  jedinečnosť záberov. Udelila 22 cien a 21 čestných uznaní. Odborná porota sa  pri posudzovaní súťažných fotografií zhodla v presvedčení, že mladé talenty aj skúsení autori budú v tvorbe pokračovať a znova sa stretnú na celoslovenských aj zahraničných súťažiach amatérskej fotografie.


Výsledky súťaže:

I. veková skupina autori: do 16 rokov

kategória: čiernobiela fotografia:

1.miesto: Daniel Rázus – Miro

2.miesto: Katarína Sučková – Dotyk duchov

3.miesto: Daniel Rázus – Úlet

čestné uznanie: Zora Šipošová – Rony

čestné uznanie: Zuzana Sofia Kopčíková – Studené ráno

čestné uznanie: Katarína Sučková – Klavír

kategória: farebná fotografia

1.miesto: Zora Šipošová – Hmla

2.miesto: Zuzana Sofia Kopčíková – Les medzi nami

3.miesto: Daniel Rázus – Táňa

čestné uznanie: Katarína Sučková – Výkrik

čestné uznanie: Zora Šipošová – Oči

čestné uznanie: Zuzana Sofia Kopčíková – Matúš a farebné sny

II. veková skupina autori: od 16 rokov do 21 rokov

kategória: čiernobiela fotografia:

1.miesto: Juliána Kollárová – Hore, dole

2.miesto: Livia Kokinčáková – Smútok

3.miesto: Terézia Ďurišová – Za stromom

čestné uznanie: Juliána Kollárová – Keď pohľad hovorí za všetko

čestné uznanie: Monika Bombárová – Nemé svetlo

čestné uznanie: Terézia Ďurišová – Príbeh dvoch

kategória: farebná fotografia

1.miesto: Kamila Kovaľová Kočišová – Sieť

2.miesto: Katarína Pavúková – Skryté farby

3.miesto: Livia Kokinčáková – Reflexia

čestné uznanie: Matúš Baňas – Stopy

čestné uznanie: Kamila Kovaľová Kočišová – Spolupráca

čestné uznanie: Matúš Baňas – Elektrické kreslo

čestné uznanie: Livia Kokinčáková – Farby života

III. veková skupina autori: nad 21 rokov

kategória: čiernobiela fotografia:

1.miesto: Štefan Trusa – Ženy vs muži

2.miesto: Ľudmila Miklošová – Zvlnená zem

3.miesto: Peter Ilenčík – Striehnutie

čestné uznanie: Miroslava Hrabušová – Symboly

čestné uznanie: František Eštočin – Zdravý a nemocný

čestné uznanie: Peter Ilenčík – Štyria

čestné uznanie: Peter Ilenčík – Mladosť

kategória: farebná fotografia

1.miesto: Miroslava Hrabušová – Duch lesa

2.miesto: Peter Ilenčík – Cyklisti

3.miesto: Peter Rázus – Krajina 2

3.miesto: Július Alcnauer – …Ty mi rozumieš

čestné uznanie: Peter Rázus – Džez 01

čestné uznanie: Eva Burgrová – Osud

čestné uznanie: Peter Ilenčík – Cesta

čestné uznanie: Helena Terpáková – Leto

kategória cykly a seriály

1.miesto: Peter Rázus – Balans

2.miesto: Zora Šipošová – Models

3.miesto: Daniel Rázus – Krajina za Prešovom

Všetky ocenené fotografie podľa výsledkov, postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa bude konať začiatkom júna v Starej Ľubovni.

Ocenené  fotografie budú prezentované aj v rámci virtuálnej prehliadky na webovej stránke:

http://djzosvetapresov.weebly.com/amfo-2020.html