ANTI GENIUS LOCI

0
289
MHD, Čierny most

Podľa rímskej mytológie patrilo označenie geniusloci duchovi v podobe hada ochraňujúceho miesto, alebo dom so svojráznou atmosférou či koloritom. Prešov mal takýchto miest niekoľko, ale tie sa časom vytrácali a ich prinavrátenie je zložité. Vznikajú spontánne, majú historicky generačný charakter mnohokrát poznamenaný umeleckou komunitou, atraktivitou cestovného ruchu v existujúcich podmienkach doby i ľudí, ktorí ju vytvárajú, ale aj úctou k prostrediu.

„Snažili sme sa tieto miesta zachytiť na fotografiách ,ale namiesto toho sa v našej databáze zhromažďovali zábery nevzhľadného prostredia, poškodených chodníkov, ciest, zabudnutých novinových stánkov, neobývaných objektov,“ hovorí koordinátor projektu Prešovská participatívna platforma Peter Rázus a dodáva: „Aj vo verejných priestoroch hľadáme harmóniu emotívnej i tvorivej atmosféry, podporujúcu rovnováhu jednotlivca v marketingovo konzumnej spoločnosti.“

„Geniusloci môžeme pociťovať aj ako neopakovateľnú atmosféru, ktorá je vlastná len niektorým výnimočným lokalitám. Môžeme to prirovnať k čaru osobnosti. Architekti a urbanisti chápu geniusloci skôr ako tvárnosť, teda ako určitý typický, nie však jedinečný vzhľad sídla či krajiny. Ale aj do architektúry sa v minulom storočí dostávala myšlienka, že kvalitu v meste nevytvárajú len múzy domov a cesty, ale hlavne jeho obyvatelia a ich vzťahy. Preto treba zachraňovať nielen historické paláce a umelecké predmety, ale aj osudy a spomienky ľudí, ktorí v meste žili, alebo ešte žijú,“ charakterizuje imagináciu verejného priestoru bloger Ján Blahovec.

Pri príprave projektu Prešovská participatívna platforma sa absolvovali niekoľké rozhovory na tému duch mesta – geniusloci . „Aj keď sa mnohé z nich nostalgicky viazali na spomienky mladosti, zhoda panovala v názore, že tretie najväčšie mesto stráca tieto miesta a nemôže, nevie, alebo nechce podporovať vznik, resp. zachovanie týchto oáz pokoja. Zaprášená história odkrýva nielen čaro starého korza, stromoradia či bábkovej sály v Dome kultúry. Nie je to akademické konštatovanie, ale fakt podporovaný výstavbou mega obchodných centier na brehu Torysy či panelákovou estetikou všetkých prešovských sídlisk. Zmena životného štýlu zanechala túto čmáranicu v elementárnom plánovaní rozvoja  kultúry, cestovného ruchu i podnikateľských služieb. Chýba diskusia občanov s odborníkmi, poslancami  i úradníkmi, ktorí v štvorročnej amplitúde  ponúknu čas od času kozmetické utópie, hyperbolizované projekty, ale ich realizácia sa rozplýva ako kruhy na vode. Pri debatách s Prešovčanmi odznel názor, že pri estetizácii  a odstraňovaní  nedostatkov prevažuje odborná nepripravenosť, ľahostajnosť  i nezáujem mesta a rodí sa fenomén. AntiGeniusLoci ,“ odkrýva bez príkras realitu Peter Rázus.

 

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

 

ReklamaPredaj a distribúcia cestovín