HUMOROTERAPIA / DARIUSZ DABROWSKI

0
445

Dariusz Dabrowski, Poľsko, patrí k autorom obrázkov, ktoré vyvolávajú bezprostredný  úsmev na tvári. Vyberá si také témy a situácie, ktoré sú pre mnohých vážne a nedotknuteľné, on ich dokáže odtabuizovať. Ponúka aj humor erotický – sebavedomého gigola, ktorý sa prezentuje svojimi prednosťami, pokúša osud u romantickej Júlie s gilotínou, alebo predvádza drezúru budúcej nevesty. Jeho zbierka cien pochádza z Poľska, Egypta, Slovenska, Argentíny a vystavoval v Belgicku, Peru, Turecku, Slovensku, Mexiku,  Nemecku a mnohých ďalších krajinách.