Knižnica v Prešove vedie k čítaniu už 95 rokov

0
510
Prečítané leto sa v Krajskej knižnici P. O. Hviezdoslava teší veľkej obľube najmä u mladých rodín.

Jedna z najstarších kultúrnych inštitúcii oslávi, v stredu 28. októbra 2020, obdivuhodné jubileum. Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava je nielen domovom kníh, ale desaťročia pôsobí aj ako centrum kultúry a vzdelávania. Spája komunitu. Ľuďom ponúka miesto, kde sa môžu cítiť príjemne, a práve preto sa zdržiavajú v priestoroch knižnice i vo svojom voľnom čase. Organizácia, vďaka ktorej majú všetci, bez rozdielu, otvorený prístup ku knihám, oslavuje 95. výročie od svojho vzniku.

Medzi vláknami času

Knižnica v Prešove poskytuje služby, nepretržite, od svojho založenia 28. októbra 1925.  Základom pre vznik prvej prešovskej verejnej knižnice bolo takmer štyristo zväzkov pôvodne patriacich samovzdelávaciemu spolku Kolo.

Časť jeho fondu sa našla, päťdesiat rokov po zániku spolku, pod schodmi dvorany v Kolégiu a ujal sa ich miestny odbor Matice slovenskej. Zväzky objavili Jozef Koreň a Belo Klein-Tesnoskalský, ktorý bol v roku 1925 poverený vedením novej verejnej knižnice. Na počiatku svojej éry disponovala titulmi z troch kategórii.

Budúcnosť knižnice.

Čitatelia mohli v jej regáloch nájsť zábavné a náučné spisy, ale i časopisy. V začiatkoch sa o fond staral jeden knihovník a jeden zriadenec. Tesnoskalského vo funkcii vystriedal prvý profesionálny knihovník v Prešove – Jozef Repčák. Počet záujemcov rástol oveľa rýchlejšie, ako množstvo zamestnancov. Spočiatku sa knihy požičiavali podľa rozpisu a abecedy. Dnes už majú knižnice bežne elektronické čitateľské preukazy, no v minulosti im postačila legitimácia platná na výpožičku 32 titulov. Po presiahnutí limitu čitateľ musel opäť zaplatiť poplatok 2 koruny české.

Očami knihovníka

Počas konferencie pri príležitosti osláv stého výročia zákona o knižniciach bola ocenená aj bývala zamestnankyňa, Valéria Magáčová: V Knižnici P. O. Hviezdoslava som odpracovala takmer 40 rokov, ale nehodnotím to ako prácu, lebo knihy boli mojím koníčkom, knižnica mojím druhým domovom.“ Počas profesionálneho života si postupne vyskúšala rozličné náplne práce od služieb, až po vedúce odborné pozície. Vyzdvihla tiež prácu neustále ústretového a pracovitého personálu.

„Ako knihovníčka som mala najradšej, keď k nám prišli celé rodiny a každý člen odchádzal v ruke s titulom, ktorý ho zaujal,“ približuje Valéria Magáčová. Dôležitým momentom pre celú knižnicu bol prechod na automatizovaný knižnično-informačný systém, ten jej fungovanie zefektívnil. Dnes už dôchodkyňa s úsmevom dodáva: „A ešte jedno, takmer fantazijné želanie… Aby moja, vaša a naša krajská knižnica, jej centrálne oddelenia boli raz spolu, v nádhernom dome s letnou čitárňou obklopenou kvetmi, hudbou, pohodlnými kresielkami, kde si už teraz rezervujem miesto.“

Detské oddelenie sídlilo pôvodne aj v Kolégiu.

Nestráca dych

„Pri zostavovaní knižného fondu sa snažíme myslieť na našich čitateľov, aby si u nás nachádzali svojich obľúbených autorov, tituly a informácie,“ vysvetľuje riaditeľka Iveta Hurná. Knižnicu pravidelne navštevujú nielen dospelí a seniori, ale už aj maličké bábätká, ktorým rodičia čítajú od útleho detstva.

Okrem tradičných projektov a podujatí si tento rok kolektív pripravil rôzne aktivity spojené s jubileom. Tatiana Hudačková z Projektového a marketingového oddelenia približuje: „obdarovali sme nielen naše pobočky a ich knihovníkov, ale do našich osláv sme zapojili celú čitateľskú obec.“ Napriek okolnostiam sa krajskej knižnici podarilo zorganizovať obľúbený festival Prešov číta rád.

V súvislosti s knižnou výzvou bolo ocenených doposiaľ jedenásť čitateľov. „Keďže oslavujeme 95. výročie vzniku našej inštitúcie, pre širokú verejnosť sme pripravili 95. knižničných radostí. Už od januára bol postupne predstavený nový názov, logo a web knižnice. Pripravovali sme sa tiež na prechod do nového knižnično–informačného systému Dawinci, v ktorom pracujeme už od septembra. Pre verejnosť sú pripravené dve výstavy. Jedna je inštalovaná v budove Prešovského samosprávneho kraja. Druhú si budú môcť záujemcovia pozrieť po znovuotvorení knižnice, v priestoroch Centra regionálnych dokumentov,“ dopĺňa Tatiana Hudačková.

Za zmienku stoja aj vtipné a originálne útržky z dobovej tlače uverejňované na stránke knižnice a vychádzajú pod názvom Dobové čriepky. „Verejnosť sa vďaka týmto textom môže dozvedieť viac o živote našich predkov. Čerešničkou na torte textov je írečitá šariština“, predstavuje jednu z knižničných radostí autorka Andrea Sivaničová z Centra regionálnych dokumentov, pripravujúca takisto rubriku 95. knižničných drobností.

Ich cieľom je bližšie priblížiť dôležité momenty dejín organizácie: „História našej organizácie má veľa zaujímavých momentov, počnúc okolnosťami za akých vznikla, miestami, kde sídlila, osobnosťami, ktoré sa zaslúžili o jej rozvoj či službami a podujatiami, aké poskytovala.“

Riaditeľka knižnice zdôraznila, že pre šíriace sa ochorenie museli veľa plánovaných aktivít presunúť, alebo úplne zrušiť. „Stále verím, že sa nám koncom roka podarí zorganizovať aspoň festival Zvedavé čítanie, určený celým rodinám. Teší nás záujem rodičov odchádzajúcich od nás s vedomím, že čítať svojím deťom je veľmi dôležité. Aj preto by sme ich neradi sklamali jeho zrušením.“

Program Zvedavého čítania je vždy plný zážitkov pre celé rodiny, napríklad aj tých hudobných.

Na prahu budúcnosti

Budúcnosť krajskej knižnice nadobúda v posledných mesiacoch jasnejšie kontúry. „Pred nami je päť rokov do storočnice a ja som presvedčená, že dovtedy bude mať Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove jednu centrálnu budovu,“ približuje svoju predstavu Iveta Hurná. Podľa jej slov sú v súčasnosti jednotlivé oddelenia centrálnej knižnice na troch rôznych miestach naprieč historickým centrom Prešova. „Spolu s kolektívom zamestnancov a čitateľov veríme, že pripravený projekt rekonštrukcie priestorov budov na Slovenskej ulici sa stane realitou. V Prešove tak vznikne moderná komunitná knižnica 21. storočia, sústreďujúca všetky oddelenia a činnosti pod jednu strechu,“ dodáva s nádejou riaditeľka.

Čitatelia na prvom mieste

Kolektív knižnice má v jednom jasno, pre fungovanie a rozvoj organizácie je dôležitá najmä spokojnosť komunity, ktorú združujú knihy a vrúcny vzťah k čítaniu. „Milé a úprimné slová pochvaly od čitateľov nás vždy potešia. K zlepšovaniu služieb nás motivujú ich pripomienky a konštruktívna kritika,“ zdôrazňuje Iveta Hurná a s úsmevom dodáva: „je fascinujúce, že náš najstarší čitateľ, zároveň gratulant, má dokonca o 5 rokov viac, ako naša inštitúcia.“

Práve Ján Slávik si Knižnicu P. O. Hviezdoslava veľmi ctí a váži jej zamestnancov. Knihovníčky z oddelenia Čitárne mu dokonca k storočnici pripravili milú oslavu. „Ešte mám v čerstvej pamäti ako sme spolu oslavovali moju storočnicu. Som rád, že teraz môžem priať k peknému jubileu knižnici. Je dôležitou súčasťou našej spoločnosti a som vďačný, že ju v Prešove máme.“

Michaela Demková
Metodické oddelenie

Foto: KKPOH Prešov