Kristus v hrobe II.

0
374
neznámy autor, okolo 1 700, drevorezba, neznačené, P 114 

Námetová téma Kristus v hrobe je známa aj pod označením Boží alebo Svätý hrob. Ide o zobrazenie Ježiša Krista ležiaceho v hrobe. Tento výjav býva naznačený v kostoloch nikami, náznakom jaskynného hrobu, sarkofágu a podobne a je doplnený plastikou Krista.

Plastické spodobnenie Krista nahradilo skorší symbol a to ukladanie kríža, ako symbolu Ježiša Krista do hrobu. Od stredoveku sa vo Veľkonočnom období v chrámoch objavuje tento výjav podobne ako je počas Vianoc uložený malý Ježiško v jasliach. Svätý hrob, iba s ležiacim Kristom, bol často doplnený o ďalšie postavy ako napr. Máriu, spiacich strážcov, anjelov. Iným variantom k hrobu je sepulcrum s ostatkami kríža v stene.

Tento výjav je ojedinelý a môžeme ho nájsť u našich susedov v kostole Panny Márie na Karlštejne (ČR). Samotný kult hrobu Krista bol rozšírený vďaka templárom vo Francúzsku, Španielsku a Nemecku. Z toho vyplýva, že zobrazenie Krista v hrobe nie je neobvyklé a patrí medzi témy využívané už od stredoveku.

Námetová téma Krista v hrobe sa do zbierkového fondu Šarišskej galérie v Prešove dostala akvizičnou činnosťou a bola súčasťou pôvodnej stálej expozície. Už pri bežnej obhliadke si žiadala kompletnejšiu obnovu a znovuobjavenie jej pôvodnej krásy. Dielo bolo zhotovené z troch častí tvrdého dreva – z tela a dvoch rúk pripevnených drevenými čapmi k telu.

Proces reštaurovania

Polychrómia zložená z kriedového podkladu a olejovej farby sa zachovala na mnohých miestach, avšak bola uvoľnená od drevnej hmoty. Povrch plastiky bol silne znečistený špinou,​ rôznymi depozitmi a niekoľkými vrstvami starých lakov, ktoré skrývali jej pôvodnú farebnosť. Po vykonaní sondážneho prieskumu bolo dielo napustené solakrylovou injektážou a následne bola uvoľnená polychrómia podstreknutím akrylového​ lepidla pripevnená k drevenému podkladu. Z dôvodu ťažkej rozpustnosti starých lakov, bola na ich odstránenie zvolená metóda nakladania vatových tampónov napustených organickým rozpúšťadlom. Odstránenie narušených lakov a špiny bolo prevedené čiastočne mechanicky a čiastočne pomocou vatových tampónov. Pôvodná polychrómia zažiarila svojim bielym, a na niektorých miestach mŕtvolne namodralým farebným tónom. Na záver bolo dielo zafixované voskovo-damarovým náterom laku, ktorý bol po uschnutí preleštený do výsledného zamatového lesku.

Dielo po reštaurovaní získalo svoju zašlú slávu a momentálne čaká na to, aby mohlo byť znovu súčasťou stálej expozície v nových, zrekonštruovaných priestoroch Šarišskej galérie v Prešove na Hlavnej 49. Priestory pripravovanej stálej expozície okrem zreštaurovaného Krista v hrobe budú prezentovať verejnosti výber z toho najcennejšieho zo zbierky starého sakrálneho umenia.

Vystavené budú drevorezby 15. – 19. storočia, ako aj ikony zo 16. – 19. storočia. Návštevníci sa tak budú môcť ponoriť do ikonografických schém niekoľkých storočí.

Andrej Liščinský
Foto: Šarišská galéria