Metamorfózy krajiny v Šarišskej galérii

0
691

Výstava Metamorfózy krajiny pripravená zo zbierkového fondu Šarišskej galérie v Prešove, sprostredkováva návštevníkom nevšedný pohľad na malebné krajiny a rozmanité prírodné scenérie v takej výtvarnej forme a výraze, v akej ju umelci mohli naplno precítiť a stvárniť len in situ, teda priamo v prírode.

Tematicky výber výtvarných diel predstavuje kolekciu, v ktorej dominantné zastúpenie síce majú krajinomaľby zachytávajúce pestrú škálu prírodných a atmosferických premien aktuálneho ročného obdobia – jesene, no zároveň ju vhodne dopĺňa i súbor zátiší s jesennými kvetinami a sezónnym ovocím.

Autori, ktorých diela tvoria túto špecifickú elekciu, sa vyznačujú individuálnym prístupom ku krajine a svojským rukopisom zachytávajú vlastné dojmy, pocity a nálady meniacej sa prírody s jej rozmanitou siluetou. Záhrady, stromy, lesné cesty, ale aj prostredie Tatier a mnoho ďalších motívov sa stali východiskovým bodom v ich tvorbe.

Dezider Milly, Rovina, 1969, olej, lepenka, O 711, majetok ŠG v Prešove

Ako uvádza odborná literatúra, krajinomaľba ako samostatný motív sa v našom prostredí stala žánrovo uznávanou až v čase, kedy „rozvoj európskeho krajinárstva dosiahol zenit a spolu s veľkou kultúrno-umeleckou epochou baroka doznieval jeden z jeho vrcholov – ideálna krajina.“ (Čičo, 2014) Dovtedy bola krajina len akýmsi „doplnkom“ námetov. Postupne umelci objavovali krásy domáceho prostredia a začali vo veľkom cestovať za peknými pohľadmi lahodiacim oku aj duši každého človeka. „Umelec, ktorý sa vydal na dráhu krajinárskeho žánru, strávil veľa času v prírode. Príbehy maliarov a neskôr aj fotografov sú plné záznamov o putovaní krajinou, znášaní nepriaznivého počasia a o hľadaní adekvátneho uhla pohľadu na zvolený námet.“ (Beňová, 2014)

Krajinomaľba sa stala nielen uznávaným námetom, ale aj veľmi obľúbeným a vyhľadávaným u umelcov vari všetkých vekových skupín. Postupne sa vyprofilovalo množstvo významných krajinomaliarov, ktorí si získali významné postavenie medzi ostatnými výtvarnými umelcami a zapísali sa do dejín výtvarného umenia.

Prebiehajúca výstava Metamorfózy krajiny prezentuje krajinomaľby po roku 1900 s dôrazom na rozdielne prístupy výtvarných umelcov zastúpených v zbierkovom fonde Šarišskej galérie medzi ktorými nechýbajú mená ako: M. Kurth, D. Milly, Ľ. Čordák, T. Mousson, Š. Bubán, V. Erdélyi, J. Fabini, A. Jasusch, A. Kubek, J. Muška, J. Collinasy, M. Jordán, E. Rákoši, Š. Hapák, A. Gaj, J. Kresila, A. Doboš a J. Bendík.

Mgr. A. Malíková
Foto: J. Németh