Na prihlásenie filmov do súťaže CINEAMA ostáva už len pár dní

0
239
Foto: nocka.sk

(ako) – Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby CINEAMA je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Tento rok sa bude konať už 26. ročník. Prvým kolom súťaže je regionálna prehliadka, ktorá sa bude konať v Prešove aj pre okresy Sabinov, Poprad, Kežmarok, Levoča a Vranov nad Topľou. Autori majú šancu prihlásiť sa do nedele 18. apríla. Vtedy je totiž uzávierka. 

Súťaž je určená deťom, mládeži aj dospelým a nie je tematicky zameraná, ani vymedzená. Jej hlavným cieľom je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej filmovej tvorby.

Verejná projekcia, vyhodnotenie súťaže a odborný seminár s porotou z regionálneho kola súťaže sa uskutoční 6.5.2021. Či bude tento rok projekcia verejná, o tom rozhodne aktuálna epidemiologická situácia a nastavené opatrenia v súvislosti s pandémiou.

Najlepšie filmy z regionálnych kôl súťaže postupujú do krajských kôl. Diela ocenené na krajských kolách súťaže sú nominované na postup do celoštátneho kola, pričom o konečnom výbere celoštátneho kola súťaže rozhoduje predvýberová komisia.

Súťažné kategórie:

1.veková skupina: autori do 16 rokov a. kategória: animovaný film b. kategória: hraný film c. kategória: dokumentárny film a publicistika d. kategória: experiment a videoklip

  1. veková skupina: autori do 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl) kategória: animovaný film b. kategória: hraný film c. kategória: dokumentárny film a publicistika d. kategória: experiment a videoklip
  2. veková skupina: autori nad 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl) kategória: animovaný film b. kategória: hraný film c. kategória: publicistika d. kategória: dokumentárny film e. kategória: experiment a videoklip
  3. bez určenia veku (okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl) kategória: minútový film

Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.