5.8 C
Presov
utorok, 24 mája, 2022

Kultúrna Terra Incognita

0
Prešovská rozvojová agentúra už päť rokov spolupracuje s nórskymi partnermi na vzájomnom poznávaní slovenskej a nórskej kultúry hlavne v oblasti výmeny skúseností  kultúrnych aktérov...

V STROPKOVE ZAČÍNAJÚ REKONŠTRUOVAŤ KOSTOLNÚ VEŽU A SPRÍSTUPNIA JU VEREJNOSTI

1
Mesto Stropkov v spolupráci s rímskokatolíckou cirkvou vstupujú do finálnej fázy rekonštrukcie renesančnej veže Sanktuária Najsvätejšieho tela a krvi Kristovej, ktorej cieľom je sprístupniť...

Kultúrne partnerstvo s Islandom pokračuje

0
Projekt Free Feeling – TerraIncognita podporený ActiveCitizensFund – Slovakia po roku covid čakania dorazil do svojho finále. Realizovali sa pracovné cesty a osobné stretnutia...

Humoroterapia / Viktor BOGORAD

0
Viktor BOGORAD - Rusko, sa narodil v roku 1949 a pôsobí v St. Peterburgu. Svoju prvú kresbu publikoval v časopise Aurora a o rok...

Výstavu Ernesta Rákošiho nazvali Sloboda, odkazuje na osobnosť umelca

0
Šarišská galéria v Prešove do výstavného plánu zaraďuje aj výstavy, ktoré sú reminiscenciou na umelcov žijúcich a pôsobiacich v našom meste. Spomienkou na týchto...

Dielo Krivý jarok od Dezidera Millyho sa stalo námetom pre poštovú známku

0
Keď si v roku 2006, pri príležitosti stého výročia narodenia národného umelca Dezidera Millyho, významný slovenský rytec a výtvarník František Horniak vybral výtvarné dielo D. Millyho...

V Galérii kýchania mozgu vystavuje Nór Firuz Kutal

0
Dnes predstaví Galéria kýchania mozgu v centre nezávislej kultúry Wave v Prešove, tvorbu nórskeho autora kresleného humoru Firuza Kutala, ktorý v roku 2019 navštívil...

Šarišská galéria vystavuje výnimočný súbor sochárskej zbierky

0
Výstavný projekt Socha - plastika - objekt, ktorým Šarišská galéria v Prešove uzatvorila program prezentácií a výtvarných prehliadok pripravených pre verejnosť na rok 2020, je reprezentatívnou...

MEDZINÁRODNÝ DEŇ PAMIATOK

0
Tak ako každý rok pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídel (18. apríl) vám prinášame príspevok o zaujímavých pamiatkach  nášho regiónu. Tohto roku v špeciálnom „nekontaktnom“...

DIELO MESIACA FEBRUÁR 2021 / Ernest Stenhura: Ateliér umelca

0
Ernest Stenhura, akademický maliar vyškolený v Budapešti, sa v roku 1918 natrvalo usadil v rodnom Sabinove. Po rozpade monarchie sa ambície mladého talentovaného umelca rozplynuli a...

KAPAP - veľkoobchod s papierom
Deratizácia, Dezinfekcia, Ničenie hlodavcov
Prešovská Univerzita
Zmrzlina Croatia
Záložňa Breva
Touchie is a Freedom Social Network. It has several interesting features and functions and it is definitely worth a try.