Pripomienka 25. výročia úmrtia Gorazda Zvonického, významného kňaza a básnika

0
51
Trvanie: 11.10.2020
Miesto: Katedrála sv. Šebastiána
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovensko

CYRILOMETODIADA, o. z., vás srdečne pozýva na slávnostnú akadémiu PO STOPÁCH LÁSKY, venovanú 25. výročiu úmrtia kňaza a básnika Gorazda Zvonického, ktorá sa uskutoční v nedeľu 11. októbra 2020 o 15.00 h v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch, Pekná cesta 2. Slávnosť otvorí J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru. Pán Michal Chuda, tajomník Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru, autor scenára, vystúpi so slávnostným príhovorom. Štefan Bučko a Jozef Šimonovič prednesú poéziu Gorazda Zvonického, na husliach zahrá Peter Michalica a na fujare Štefan Suchý.

Láskavý, nezabudnuteľný a stále nás obohacujúci Gorazd Zvonický, vlastným menom Andrej Šándor, kňaz, salezián, pedagóg, misionár, básnik, prekladateľ, publicita, matičiar, dejateľ na národa roli dedičnej, sa narodil 29. júna 1913 v Močaranoch, ktoré sú dnes súčasťou Michaloviec. Pán Boh si ho k sebe povolal 27. júla 1995 v Ríme, kedy u nás slávime sviatok jeho patróna sv. Gorazda, a bol uložený do slovenskej hrobky na cintoríne Prima Porta na ViaFlaminia.Po 46 rokoch sa jeho telo vrátilo do milovanej domoviny a odpočíva na Národnom cintoríne v Turčianskom Svätom Martine.

Donovi Gorazdovi Zvonickému, veľkej osobnosti katolíckej cirkvi i slovenského národa, v roku 1984 udelilo Ústredie slovenskej katolíckej inteligencie so sídlom vo Švajčiarsku Veľkú zlatú cyrilo-metodskú medailu. Prezident Talianskej republiky OscarLugiScalfaro mu roku 1993 udelil vysoké štátne vyznamenanie Commendatoredell’ Ordineal Meritodella Repubblica Italiana – Rytiersky rád Za zásluhy o Taliansku republiku. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru, udelil  14. februára 2013 Gorazdovi Zvonickému, SDB,  Cenu FraAngelico in memoriam v kategórii slovesné umenie.

Život Gorazda Zvonickéko je spätý s mnohými miestami na Slovensku, v Taliansku i v Argentíne. Narodil sa v Močaranoch, študoval v Michalovciach, Šaštíne, Levoči, Kláštore pod Znievom, v Hronskom Svätom Beňadiku (dnes Hronský Beňadik), v Trnave nielen študoval, ale bol aj prefektom a školským radcom v Malom biskupskom seminári. V deň svojich 35. narodenín bol vo Svätom Kríži nad Hronom, dnešnom Žiari nad Hronom, vysvätený za kňaza a stal sa správcom saleziánskej fary Panny Márie Pomocnicekresťanov v Michalovciach. Po barbarskej noci v r. 1950 bol internovaný so svojimi spolubratmi v Kristovi v Podolínci. Odtiaľ sa mu v auguste toho istého roku podarilo utiecť do Talianska.

Po krátkom pôsobení v Turíne a v mestečku Bengalo v regióne Piemont odchádza do Argentíny, kde dvanásť rokov pôsobil ako saleziánsky kňaz vo farnosti sv. Jána Evanjelistu v Buenos Aires, v Lujáne v júli 1960 pochoval Jozefa Cígera Hronského. Aktívne sa zapájal do života slovenskej enklávy, stal sa členom Kultúrneho odboru Svetového kongresu Slovákov a spoluzakladateľom Zahraničnej Matice slovenskej. V roku 1963 sa vrátil do Talianska a začal pôsobiť v novozaloženom Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme, stal sa profesorom humanitných vied na Slovenskom gymnáziu Antona Bernoláka a členom predsedníctva Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda. Okrem toho pôsobil aj v mestečku Lonuvio pri Ríme, kde sa venoval i práci s mládežou. V roku 1992 po 42 rokoch exilu navštívil svoju milovanú vlasť a na Turíčny pondelok 8. júna celebroval svätú omšu v Kostole Povýšenia Svätého Kríža v Bratislave.

Vďaka Pánu Bohu za dar Gorazda Zvonického!

Svätý Gorazd i don Gorazd Zvonický, nech vaše zvony Lásky hlaholia na Slovensku aj v srdci každého Slováka doma ivo svete, aby sme zostali verní Kristovi a naplnili svoju dejinnú úlohu!

Pripomienka 25. výročia úmrtia Gorazda Zvonického, významného kňaza a básnika
Foto: mesto Michalovce

Gorazd Zvonický: P i e s e ň   v ď a k y

Vďaka ti, Bože, za úrodu,
že požehnal si našu pôdu,
vďaka za prekvapivé dary
v izbici, chlieve, na chotári.

Vďaka ti, Bože, za slobodu,
ktorú si zjavil nášmu rodu,
a udeľ, nech vždy plnšie žiari
v nádeji ľudu, v jeho tvári.

Zabudnúť chceme nepohodu
a daj nám sily do pochodu,
hoc na nás mumlú prázdne chmáry,
že sa nám ta dôjsť nepodarí.


 

Daniela Suchá, CYRILOMETODIADA, o. z.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu