Šarišská galéria bola na Šarišskom hrade

0
400

Občianske združenie „Otvorená dielňa“ sa už 12 rokov usiluje o podporu a rozvoj kultúry a športu v našom regióne. Usporiadalo, okrem iného, mnoho výstav doma aj v zahraničí, stojí za vznikom unikátneho sochárskeho parku na Prešovskom Amfiteátri, podieľa sa na zveľaďovaní verejného priestoru a života.

Jeho najveľkolepejším projektom je šesťdňové medzinárodné sochárske sympózium PRÁCI ČESŤ!, ktoré v posledných rokoch prerástlo do umeleckého festivalu so skvelou atmosférou a programom. Dvanásty ročník sympózia, ktorý prebiehal 10. – 15. augusta 2020 Mgr. art. Michal Kačmár, zástupca o. z., „vyniesol“ priamo na Šarišský hrad, čo nebolo ľahké (potvrdí každý, kto pomáhal vynášať a vyvážať).

Tak, ako každý rok – koncerty kapiel, vystúpenia súborov, vernisáže, prezentácie výtvarníkov, detské programy, divadielka, premietania filmov a množstvo iných sprievodných aktivít dopĺňali samotné jadro festivalu – tvorbu slovenských a zahraničných sochárov.

Na tú – už tradične – nadväzovala tvorivá sekcia pre návštevníkov sympózia – workshopy a tzv. sochárska prípravka pre deti a dospelých, ktorú opäť zabezpečovali zamestnanci Šarišskej galérie v Prešove. Pracovali vo výtvarnom stane ako lektori a zasväcovali tvorbychtivých záujemcov do tajomstiev rôznych výtvarných techník. Sekalo sa do sadry, modelovalo sa so sochárskou hlinou, maľovalo sa akrylovými a akvarelovými farbami, sprejovalo sa, farbami na textil sa vyzdobovali tričká, tenisky, zásterky a iné súčasti odevu (občas neplánovane). Tvorili školáci, teenageri, dospelí, batoľatá, starí rodičia; nik neodolal vábeniu dlát a kladív, špachtlí, vytlačeným farbám na palete.

Workshopová časť sympózia má každoročne veľký úspech a aj počas tohto ročníka sa tu vystriedali stovky tvorivých detí a dospelých z celého Slovenska aj zo zahraničia a posolstvo sympózia o dôležitosti remesiel a manuálnej práce či o spájaní generácií sa naplnilo a stalo sa skutočnosťou po 6 dní v priamom prenose. Z výtvarného stanu ŠG vychádzali ufúľané deti, posprejovaná mládež, zaprášená staršia generácia, či kompletne zahlinení malí sochári, niektorí si odnášali aj vlastné dielo, niektorí ho nevládali ani dvihnúť, ale určite si všetci niesli dole kopcom až domov zázračný zážitok z tvorenia.

Šarišská galéria v Prešove