V STROPKOVE ZAČÍNAJÚ REKONŠTRUOVAŤ KOSTOLNÚ VEŽU A SPRÍSTUPNIA JU VEREJNOSTI

1
688

Mesto Stropkov v spolupráci s rímskokatolíckou cirkvou vstupujú do finálnej fázy rekonštrukcie renesančnej veže Sanktuária Najsvätejšieho tela a krvi Kristovej, ktorej cieľom je sprístupniť túto najvýznamnejšiu a zároveň najvyššiu stavbu v regióne verejnosti. Včera podpísali so zhotoviteľom prác zmluvu o dielo a do samotnej realizácie by sa mali pustiť v priebehu budúceho týždňa. „Dovolím si povedať, že z hľadiska propagácie našej histórie a rozvoja cestovného ruchu ide o jednu z najvýznamnejších akcií uplynulých rokov. Myšlienkou sprístupnenia veže sme sa začali zaoberať už krátko po komunálnych voľbách v roku 2014, kedy som nastúpil do funkcie. Nasledujúce roky sme sa venovali samotnej príprave a celý proces nebol jednoduchý. Od začiatku sme úzko spolupracovali s Krajským pamiatkovým úradom na čele s riaditeľkou Evou Semanovou, ktorá nám bola veľmi nápomocná. Zároveň ocenila našu iniciatívu, keďže historická hodnota našej veže a jej potenciál z hľadiska rozvoja cestovného ruchu sú aj v odborných kruhoch známe široko-ďaleko. Musím tiež oceniť ústretovosť predstaviteľov rímskokatolíckej cirkvi, konkrétne arcibiskupa Bernarda Bobera a dekana Miroslava Kyšeľu, bez ktorých by tento projekt určený širokej verejnosti nebolo možné uskutočniť,“ uviedol primátor Stropkova Ondrej Brendza. V roku 2017 realizovali archeologický výskum, ktorý bol podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie. Následne hľadali zdroje financovania. Celková výška investície dosiahne 145 tis. eur a financovať ju budú z 60-tisícovej dotácie Vlády SR poskytnutej v rámci minuloročného výjazdového rokovania v minulom roku, zvyšných 85 tisíc poskytne mesto z vlastných prostriedkov.

Rekonštrukcia 7-podlažnej, 45 metrov vysokej veže bude zahŕňať predovšetkým interiérovú obnovu. Vymenené budú vchodové aj ostatné vnútorné dvere, opravené kamenné točité schodisko a vymenená elektroinštalácia i osvetlenie. Oprava sa dotkne aj príslušenstva vežových hodín, nové budú drevené schodiská vedúce na horné podlažia a obnovený aj ochoz veže. V objekte postavenom na prelome 16. a 17. storočia mali byť po rekonštrukcii vytvorené aj malé muzeálne expozície. „Urobili sme pomyselný posledný krok a môžeme začať rekonštruovať. Verím, že do konca roka veža privíta prvých návštevníkov, ktorým sa z najvyššej a najvýznamnejšej stavby v širokom okolí naskytne neopakovateľný pohľad na naše krásne mesto,“ dodal primátor.

Peter Novák
hovorca mesta Stropkov

Comments are closed.