Župa dostala na rekonštrukciu múzea A. Warhola prvé dotačné peniaze

0
530

(ako) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa už môže pustiť do projektu komplexnej rekonštrukcie Múzea moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach. Na svojom účte už má totiž prvé dva milióny eur zo štátnej dotácie, ktorú vláda schválila ešte v októbri minulého roku.

Na rozsiahlu rekonštrukciu medzilaboreckého múzea bývalá vláda vyčlenila 7,1 milióna eur. Prvá splátka vo výške 2 milióny eur mala byť prešovskej župe vyplatená v januári tohto roku. Stalo sa až po viacerých procesných úkonoch a posúdení štátnej pomoci.

„To, že máme na účte prvé peniaze, je skutočne veľmi dobrá správa pre kraj i región. Je to signál, že môžeme ísť podľa pôvodne schváleného zámeru prestavby Warholovho múzea. Táto investícia má nadregionálny, priam nadnárodných charakter, bez podpory štátu by zrejme ani nebola možná v takom rozsahu, ako si to skutočne zaslúžil. O to viac nás to teší, že nám už nič nebráni v tom, aby sme tento veľkolepý projekt začali aj reálne napĺňať, “ uviedol  predseda PSK Milan Majerský. Dodal, že krajská samospráva už robí všetky potrebné kroky pre samotnú realizáciu projektu.

Pripravujú súťaž

„V rukách máme stavebné povolenie, pred sebou dokončenie realizačného projektu a prípravu verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác, ktoré predpokladáme vyhlásime do pol roka. Začiatok samotných prác budú závisieť od výsledku verejného obstarávania,“ povedal M. Majerský s tým, že samotná rekonštrukcia podľa pôvodných plánov mala trvať približne 24 mesiacov.

Čo sa v múzeu zmení?

Za pridelené financie by sa mala zrekonštruovať fasáda objektu múzea, celkový interiér, vybudovať prístavbu i nadstavbu vrátane nových schodísk a výťahov. Dotačné peniaze chce župa využiť na zateplenie, výmenu okien, dverí, zasklených stien či podláh, výmenu elektrického vedenia, vzduchotechniky, ako aj zabezpečovacieho systému. Prestavba múzea má priniesť interaktívnosť,aplikáciu svetelných, projekčných, zvukových a holografických technologických prvkov, vrátane prezentácie umenia v exteriéri na strešnej terase, fasáde budovy, ako aj na novom námestí pred samotnou budovou.

„Ideme realizovať jedinečný  a originálny projekt. Štartujeme novú éru múzea, ktoré je jediným múzeom v Európe a jedným z dvoch na svete. Ak chceme, aby meno svetoznámeho Andyho Warhola a kontext s týmto krajom sa dostal do širokého povedomia verejnosti, toto je určite významný počin, ako zatraktívniť tento kraj i Slovensko, “ zdôraznil M. Majerský.

Celý ambiciózny projekt ponúka vysokú pridanú hodnotu s celospoločenským významom a s veľkým potenciálom vytvorenia nových pracovných miest v regióne.

 

Foto: PSK