V okolí Prešova sú len tri pitné pramene

V okolí Prešova sú len tri pitné pramene

Občianske združenie Živá Zem (OZŽZ) po dvoch rokoch opäť preverilo kvalitu vody studničiek v Prešove a v blízkom okolí. Preverili obľúbené pramene na Kvašnej vode, Cemjate, Rúrkach či na Borkúte. Zo štrnástich najznámejších sú pitné len tri!

 K výraznej zmene nedošlo

V rámci Dňa vody na Šariši, ktorý bol určený školám i verejnosti, OZŽZ zverejnilo výsledky rozborov kvality vody v 14-tich najznámejších a najnavštevovanejších prameňov, ktorými sú Kvašná voda, pramene na Borkúte, Cemjate, Sigorde, v Zlatej Bani, či prameň pod Kapušianskym hradom. Združenie spolupracovalo s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove. „Odoberali sme spoločne vzorky vody a následne prebehli rozbory. Kým pred dvoma rokmi boli pitné dva z preverených prameňov, podľa aktuálnych výsledkov sú zo 14-tich pitné tri. Získané výsledky poskytujú jednak užitočné informácie pre verejnosť na začiatku letného obdobia, ale i dobrý základ pre hľadanie nápravy,“ skonštatoval štatutár OZŽZ Štefan Adamčík.


Začnú umiestňovať tabule

„Výsledky ukazujú, že pitná voda nie je samozrejmosťou, aj keď jej naša krajina zatiaľ má relatívne dostatok. Pri faktoch, ku ktorým sme dospeli, by mala laická i odborná verejnosť spozornieť a zamyslieť sa nad tým, čo je v našich silách zmeniť,“  uviedol Štefan Adamčík a dodal, že členovia Občianskeho združenia Živá Zem začne rozmiestňovať v teréne tabule s oznamom, či je voda pitná, alebo nie.

Aktuálny zoznam prešetrených prameňov (studne, studničky):

Prešov – Malý Borkút (Borkút 2): NEPITNÁ

Prešov – Borkút - Hlavný prameň (Čurek, Hlavný Borkút): NEPITNÁ

Prešov – Kvašná voda – hlavný prameň: NEPITNÁ

Prešov – Cemjata – Pod hudobným pavilónom: NEPITNÁ  

 Prešov – Cemjata – Diana: PITNÁ

 Prešov – Jesenského ul: NEPITNÁ

 Prešov – Rúrky: PITNÁ

 Veľký Šariš – smer ku hradu na Medzany: NEPITNÁ

Lipovce-Lačnov – Pri pastirni:   NEPITNÁ Uzovské Pekľany – Nad obcou (smer Renčišov): PITNÁ

Sigord – Šťavica: NEPITNÁ

Zlatá Baňa – Pri Zlatobanskom chodníku: NEPITNÁ

Kapušany – Čurek (pod hradom): NEPITNÁ

Ruská Nová Ves - Slanské vrchy – prameň pri chate Sova: NEPITNÁ

Diskusia k článku