Kúpa domu verzus výstavba vo vlastnej réžii

Kúpa domu verzus výstavba vo vlastnej réžii

Bývanie v rodinnom dome. Prvé čo vám napadne je SÚKROMIE. Žiadny buchot susedov nad vami. Žiadna vŕtačka v sobotu ráno pod vami. Môžete si pustiť svoju obľúbenú hudbu a nikoho tým nerušíte. SLOBODA. Ráno po prebudení kávička na terase so spevom vtákov. Večer v kruhu svojej rodiny oddych pri západe slnka na záhrade. BEZPEČNOSŤ. Vaše ratolesti na vašom vlastnom dvore na hojdačke, hrajúc sa s priateľmi bez rizika zrážky s autom, v horúcich letných dňoch malý bazén na osvieženie, kde dokážu stráviť zmysluplne aj celý deň. KOMFORT PARKOVANIA. Žiadne tlačenice, žiadne presúvanie áut na neutrále, auto pod dohľadom. Toto sú zrejme najčastejšie kritéria, ktoré nás inšpirujú k tomu, aby sme bývali v rodinnom dome. Ako k nemu ale najlepšie prísť, ako ho vyfinancovať a ako ho nepreplatiť? Odpovede sme hľadali u konateľky developerskej spoločnosti ELISIA s.r.o. a obchodníčky s nehnuteľnosťami Ing. Blanky Feč Vargovej.

 Kúpa „staršej“ nehnuteľnosti a jej rekonštrukcia

V prípade staršieho domu vhodného na rekonštrukciu, už vidíte čo kupujete.  Je to pomerne veľká istota nákupu aj spôsobu platby. Jednoducho vložíte peniaze do notárskej úschovy, bankovej vinkulácie, alebo použijete inštitút oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad. Ľudskou rečou zaplatíte, máte a môžete užívať. 
Druhou rovinou je financovanie hypotekárnym financovaním, ktoré je, samozrejme, najjednoduchšie pri kúpe už existujúcej nehnuteľnosti. Na základe znaleckého posudku, úverovej, záložnej zmluvy a kúpnej zmluvy banka financuje predmet kúpy. To je zároveň aj najčastejší dôvod, prečo sa ľudia rozhodnú pre kúpu už hotovej nehnuteľnosti. Tu však treba dbať na náklady, ktoré zväčša rekonštrukcia domu vyžaduje. POZOR, aby tieto náklady v súčte s kúpnou cenou nehnuteľnosti neprevýšili cenu nového rodinného domu. Zároveň je potrebné si uvedomiť, že pri všetkej snahe je len malá pravdepodobnosť, že z toho vytvoríte novostavbu. Dnes už totiž moderné technológie výstavby, stavebné materiály a použité prvky sú na úplne inej úrovni, čo sa odrazí na mesačných nákladoch. Nezabúdajte, že prevádzkové náklady budete platiť CELÝ ŽIVOT! 
Kúpa novostavby

V prípade kúpy, alebo výstavby novostavby je financovanie mierne zložitejšie. Ide o postupné financovanie, uvoľňované na tzv. “tranže“, kedy sú z banky peniaze uvoľňované po dokladovaní prestavanosti – teda financovanie „ex post“. Z pravidla platí pravidlo, že banka financuje len to, čo už je „vystavané“, aby jej záložné právo bolo rovné hodnote zálohy.  
V prípade financovania z vlastných zdrojov je rozhodujúca zmluva o výstavbe so stavebnou spoločnosťou, alebo zmluva o dielo, kde väčšinou  je financovanie nastavené ako „ex ante“, teda platba dopredu, zálohovo (pri zakladaní stavby, pri hrubej stavbe, po dokončení). Samozrejme, je treba brať na zreteľ, že musíte byť vlastníkmi pozemku, ktorého kúpa je financovaná minimálne polovicou vlastných zdrojov, pretože banky financujú 50% hodnoty pozemku. Na druhej strane je novostavba proste NOVOSTAVBA. Sú použité moderné, materiály pri ktorých energetická úspora je už vysoká, čo sa premietne v prevádzkových nákladoch. Rodinný dom sa prispôsobí vám a nie VY JEMU. Nemusíte sa ničomu prispôsobovať, čo do dispozície, vzhľadu, podlažnosti, osadenia, množstva izieb, ich výmery, rozdelenia domu na dennú a nočnú časť.  (rešpektujúc samozrejme zákonné normy).
 

Kúpa rodinného domu v developerskom projekte


V dnešnej dobe už zodpovední developeri pochopili, že servis a serióznosť ponúknutá klientovi je rovnako dôležitá ako kvalita bývania. A tak je možné dnes už aj  v Prešove nájsť INOVATÍVNE spôsoby nadobudnutia nového rodinného domu tak, aby sa dom prispôsobil Vám. Aby ste si mohli kúpiť novostavbu, určovať jej podobu a zároveň využiť všetky výhody financovania hotovej nehnuteľnosti. Aby ste si z vlastných zdrojov nemuseli kupovať pozemok, ale mohli využiť vlastníctvo pozemku v majetku developera. Aby ste mohli v prospech banky založiť už PRIAMO novú nehnuteľnosť  a nemuseli si kupovať „starý dom“ kvôli hypotéke. U mladších ľudí, zakladať rodičovské nehnuteľnosti. Zároveň je vám daná možnosť upravovať dispozičné riešenie, farebnosť domu, fasády, strechy a aj veľkosti izieb. Ďalšou veľkou výhodou je úspora času, pretože súčasťou servisu je vybavenie všetkých formalít v réžii developera a to je: projektová dokumentácia, samostatné, povinné  prílohy, ktorými sú napr. statické posúdenie stavby, geometrický plán na odňatie poľnohospodárskej pôdy, samostatné odňatie poľnohospodárskej pôdy, energetické posúdenie stavby, požiarno – bezpečnostné posúdenie stavby, výpis listu vlastníctva na právne účely, kópia katastrálnej mapy, právoplatné územné a stavebné povolenia na inžinierske siete a prístupové komunikácie, právoplatné stavebné povolenie na rodinný dom  až po samotnú kolaudáciu rodinného domu. Pri tomto spôsobe nadobudnutia rodinného domu je financovanie „ex post“ samozrejmosťou. Teda vždy platíte len to, čo už je vystavané a odkontrolované. Tento spôsob je „čitateľný“ pre banky, bezpečný pre vás a hlavne je MOŽNÝ. Nevyžaduje „CASH“ na kúpu pozemku a zálohové financovanie stavby. Umožňuje tiež plynulý prechod z bytu do domu a aj pokojný predaj „starej nehnuteľnosti“ a vysporiadanie sa z prechádzajúcimi ťarchami na nehnuteľnosti.  Ďalšou  veľkou výhodou je ISTOTA ceny, kedy je proces nákupu uskutočňovaný na základe kúpnej zmluvy. Vtedy sa klient a developer v zmluve výslovne dohodnú na pevnej cene celého diela.  Napríklad nie je prípustná zmena ceny pri inflácii, alebo zvyšovaní cien stavebných materiálov. Čo sa týka cien, vezmite na vedomie, že ceny na ktoré sa developeri pri objemoch „dostanú“ nie sú jednotlivcovi prístupné. Ďalšou z výhod je aj vybavenie domu (väčšinou už vykurovanie pomocou tepelných čerpadiel, nízkoenergetické domy,  príprava inteligentného domu, garantované nízke prevádzkové náklady). To všetko je na ramenách a v zodpovednosti developera. Pamätajte, využívate všetky výhody kúpy hotovej nehnuteľnosti a zároveň všetky výhody výstavby.

Diskusia k článku