SOŠ podnikania Prešov: " Škola, ktorá nás baví..."

SOŠ podnikania Prešov: " Škola, ktorá nás baví..."

(dt) - Je dynamický, dokáže spoznať, kedy treba niečo nové. Riaditeľ Stanislav Kuchta je lídrom, ktorý sa nebojí zavádzať nové predmety či dokonca študijné odbory. Mať totiž študentov, ktorí sú už od začiatku „odkázaní“ na úrad práce, by bolo preňho najväčším profesionálnym zlyhaním. Stredná odborná škola podnikania je zrkadlom toho, ako má fungovať moderná škola.

 Riaditeľ Stanislav Kuchta: Celý tento školský rok považujem za prelomový

Žiadna klasika, učí sa tu úplne ináč. „V škole som už 25 rokov. Za to obdobie som zažil aj vzostupy aj pády. Spoločenská situácia vtedy priniesla to, že sme ako stredné odborné učilište odevné boli niekde navrchu. Potom ale prišlo obdobie, kedy odevníctvo odišlo nielen zo Slovenska, ale z celej strednej Európy. Pocítili to podnikatelia a aj stredné školy. Prišiel rok 2005/2006, kedy sme zistili, že nezáujem žiakov nás musí niekde nasmerovať. Začali sme hľadať novú cestu, ktorou by sa mala škola uberať. Po hlbších analýzach sme našli priestor, ktorý dnes ponúkame v rámci podnikania. Stredná odborná škola podnikania ponúka štúdiá v oblasti manažmentu, cestovného ruchu, máme dizajn, ekonomiku, právo, marketing a iné. To sú nosné zamerania, s ktorými dnes oslovujeme základné školy, rodičov a verejnosť. Od revolúcie som prežil osemnásť ministrov školstva. Každý minister priniesol niečo, ale ani jeden neriešil jadro problému školstva. Píše sa rok 2017 a ja celý tento školský rok 2017/2018 považujem za prelomový v mnohých koncepciách, výzvach a predstavách, čo by sme chceli zmeniť,“ hovorí Stanislav Kuchta, riaditeľ Strednej odbornej školy podnikania. 
Stanislav Kuchta

Čo teda znamená slovo prelomový v živote školy? „Všetky zmeny, o ktorých budem hovoriť, reagujú na celospoločenské zmeny a tie na svetové požiadavky. Na to, čo by mal mladý človek, ktorý konči strednú školu vedieť, keď sa chce uplatniť na trhu práce. Prvou zmenou, ktorá sa dotkla už terajších prvákov, je zavedenie nového systému vzdelávania pod názvom eduScrum. Vstúpili sme do tohto procesu ako druhá škola v Prešove, ale aj ako posledná. Týmto spôsobom sa v predmete ekonomika vzdelávajú všetci žiaci prvých ročníkov ekonomických odborov. Je to spôsob, ktorý ma dnes vo svete zelenú. Ide o tímovú spoluprácu, potrebu vedieť komunikovať v tíme, vedieť prijať svoju pozíciu a podobne,“ vysvetľuje Stanislav Kuchta. 
 
Informačné technológie dnes hýbu svetom. Keď nedržíte krok s novinkami, môžete ostať na chvoste. „Druhým prevratným momentom je zvýšenie počtu hodín informatiky. Informatická revolúcia, vyhlásenie štvrtej priemyselnej revolúcie či globalizácia sveta, to všetko sú faktory, ktoré nás prinútili k tomu, aby sme zvýšili doterajších šesť hodín informatiky na dvanásť hodín. Na túto tému sme komunikovali aj so zástupcami Technickej univerzity v Košiciach. Slovensko dnes stojí pred kolapsom, potrebuje okamžite niekoľkotisíc informatikov. Preto ich chceme dostatočne pripraviť na ďalšie vzdelávanie a postup. Do desiatich rokov niektoré povolania zaniknú, ale desiatky ich práve vďaka informatike vzniknú. Je to ďalšia gramotnosť, ktorá je nevyhnutná,“ dodáva Stanislav Kuchta. 

V súčasnosti sa veľa hovorí o prepojení teórie s praxou. V Strednej odbornej škole podnikania sa tejto myšlienky držia a úspešne ju uplatňujú. „Treťou oblasťou je prax. Vzhľadom k tomu, že máme študijné odbory, ktoré nekončia výučným listom a nie sú to odbory pre duálne vzdelávanie, my sme sa predsa len rozhodli vytvoriť náš duálny systém, ktorý nie je blízky tomu oficiálnemu v zmysle zákona, ale chceme a už umožňujeme všetkým žiakom tretieho ročníka jeden deň v týždni prax vo firmách. S týmto sme začali už pred dvoma rokmi, bol to taký experiment, ktorý sa úspešne vydaril a preto je to tento rok už oficiálnou súčasťou učebného plánu,“ predstavuje riaditeľ úspešnú myšlienku. Dnes vám znalosť cudzích jazykov otvára brány neuveriteľných možností. „Dbáme aj na jazyk a preto žiakom ponúkame päť cudzích jazykov a to anglický jazyk, nemecký, ruský, španielsky a francúzsky jazyk,“ vyratúva riaditeľ možnosti výberu.
 
Na záver rozhovoru Stanislav Kuchta pridal zaujímavý bonbónik: „Ďalším významným krokom pre budúcnosť je zmena prístupu učiteľa v rámci vyučovania. Musím zvýrazniť jedno číslo, na jedného žiaka našej školy pripadá jeden počítač. Máme 335 žiakov, teda 335 počítačov. Zapojili sme sa do projektu, prostredníctvom ktorého by sme mali nakúpiť ďalšie rôzne počítače, ale aj mini dataprojektory pre učiteľov, ktoré im uľahčujú výučbu a žiaci nie sú závislí už len na výklade, ale majú vizuál.“ 
 
Foto: archív školy

Škola, kde úspešne funguje dialóg pedagógov so študentmi

Stretnutie s pedagógmi školy a ich študentmi prinieslo úplne nový rozmer. Z ich rozprávania je badať, že to, čo robia, majú radi. Aj preto je škola úspešná!
 
Vedúca študijných umeleckých predmetov Anna Simková a Linda Pločicová, ktorá vyučuje odborné predmety výtvarné, spolu so študentom Norbertom Engeľom sú vo svete umenia doma.  „Máme tri študijné umelecké odbory a to dizajn interiéru, odevný dizajn a nástenná maľba v architektúre. Všetky tieto odbory sú veľmi úspešné a žiakom sa páčia. Majú svoje uplatnenie v budúcnosti. Učíme ich ako sa majú pripravovať a čo ich čaká v budúcnosti. Prejdú si výtvarnou prácou, návrhami až po samotnú realizáciu. Uplatnenie je široké a, samozrejme, sú dostatočne pripravení na následné štúdium na vysokých školách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Naši študenti sú veľmi kreatívni, zúčastňujeme sa aj rôznych súťaží či projektov. Pracovali sme s Keňou, s Indonéziou, s Poľskom. Nedávno sme spolupracovali napríklad aj s Mukačevom. Norbertova kolekcia Vladimír tam získala mnoho ocenení,“ predstavuje obsah výučby jednotlivých umeleckých predmetov Anna Simková. Jej slová doplnila aj Linda Pločicová: „Zapájame sa do rôznych súťaží, kde sú naši študenti veľmi úspešní. Či už je to súťaž Módna línia mladých, ktorú organizujeme, chodíme do Liberca na súťaž Odev a textil Liberec. Na minulom ročníku Módnej línie mladých Norbert získal viacero ocenení. Prvé miesto v kategórii zvrchníky a cenu Módnej línie mladých, čo je absolútna cena. Tento rok v septembri v Liberci získal Norbert v medzinárodnej konkurencii takisto veľa ocenení za kolekciu Vladimír, kde spája ľudové motívy a pretvára ich do niečoho moderného. Takisto podporujeme medziodborovú spoluprácu, kde napríklad manažéri alebo ekonómovia vytvoria nejakú prácu a naši výtvarníci ju vizuálne dotvoria.“ A čo úspešný študent Norbert  Engeľ? „Rád by som odkázal mladším žiakom základných škôl, že ak majú umelecké cítenie a baví ich dizajn, tak nech neváhajú a skúsia túto školu, pretože tu získajú dobré vedomosti a predovšetkým zručnosti potrebné do budúcna.“  


Anna Simková, Norbert Engeľ a Linda Pločicová

Od umenia prechádzame k  IT zručnostiam. Predstavila ich pedagogička Danka Vrabľová: „Keďže spoločnosť si vyžaduje lepšie a vyššie zručnosti v oblasti IT, škola sa rozhodla navýšiť počet hodín informatiky. Týka sa to už prvákov a odborov škola podnikania, manažment regionálneho cestovného ruchu a ekonomické lýceum. Následne budú mať títo žiaci zaradené predmety ako aplikovaná informatika, softvérové aplikácie a základy programovania. Celkový počet hodín pre spomínané predmety spolu bude 12 hodín za celé štúdium.“
Danka Vrabľová
 
Predmet ekonomika_eduScrum predstavila pedagogička Anna Oršuľáková so študentmi Tomášom Dolinským a Patríciou Strukovou. „Na tejto škole učím inovatívnou metódou eduScrum. Začali sme s ňou od tohto školského roka. Je to metóda, kde zodpovednosť za učenie prechádza z učiteľa na žiaka. Vyučujúci zadáva čo sa majú žiaci naučiť, čo majú zvládnuť alebo aký projekt majú vytvoriť, ale to, akým spôsobom pracujú, už je len na študentoch. Pracujú v skupinách. Srdcom eduScrumu je takzvaný šprint, teda časové obdobie, ktoré trvá maximálne tri mesiace. Stanoví sa rozsah učiva, ktoré majú zvládnuť a oni to musia za ten časový interval stihnúť. Prvá hodina v eduScrume je „plánovacia“, kedy si študenti na základe podkladov naplánujú prácu. Potom sú hodiny, počas ktorých sa študenti učia sami, ja som, samozrejme, prítomná, ak potrebujú s niečím pomôcť alebo niečo vysvetliť. Predposledná hodina je „demo“, kde prebieha buď preskúšanie študentov jednotlivo formou didaktického testu alebo tímovou prezentáciou hotovej práce. Posledná hodina je „retrospektívna“. Tu sa hodnotia jednotlivci, tím navzájom. Jednoducho žiaci sa sami navzájom hodnotia,“ vysvetľuje Anna Oršuľáková. A ako túto novinku vnímajú samotní študenti? „Som prvák a navštevujem odbor ekonomické lýceum. Spôsob práce formou eduScrumu je úžasný a neviem si ho vynachváliť. Bavím ma práca s ľuďmi a to je vlastne podstatou tejto inovatívnej metódy, vedieť spolupracovať a navzájom si pomáhať a rešpektovať sa,“ hovorí Tomáš Dolinský. Doplnila ho Patrícia Struková: „Tak isto ako Tomáš, som prváčka a navštevujem odbor škola podnikania. Tento systém sa mi veľmi páči a podľa mňa je efektívnejší ako bežné vyučovanie. Ja som eduScrum master a mojou úlohou v tíme je motivovať ostatných členov a viesť ich k učeniu. Výhodou je, že na tento predmet sa nikdy neučím, pretože všetko si to zapamätám z hodiny.“ 
Anna Oršuľáková, Tomáš Dolinský, Patrícia Struková

Na Strednej odbornej škole podnikania si môžete vybrať aj ekonomické lýceum. Predstavil ho študent Marek Tančák: „Už tretí rok študujem na tejto škole odbor ekonomické lýceum. Tento odbor je zameraný hlavne na získavanie vedomostí, či už teoretických alebo praktických , ktoré sú potrebné v budúcnosti. Odbor, jeho forma, ale aj spôsob vzdelávania sa mi veľmi páči. Je moderný, kreatívny hlavne vďaka mnohým, prevažne ekonomickým aktivitám, ktoré naša škola pre nás organizuje. Na škole máme možnosť študovať aj špeciálny predmet s názvom aplikovaná ekonómia. Tento predmet je zameraný na získanie potrebných vedomostí pre podnikanie. Ako študenti si zakladáme vlastnú študentskú akciovú spoločnosť pod záštitou firmy Junior Achievement Slovensko a to je pre nás skvelá škola.“ 

Marek Tančák
 
O rozvoji cestovného ruchu sa dnes veľa hovorí. Garantom výučby odboru manažment regionálneho cestovného ruchu na škole je Mária Vavreková.  „Je to štvorročný študijný odbor so zameraním na možnosti uplatnenia sa v cestovnom ruchu v danom regióne, ale aj kdekoľvek na svete. Je to odbor, ktorý má bohaté zázemie všeobecného vzdelania a potom odborné predmety. Tento odbor mimoriadne rozvíja osobnosť žiaka. V rámci tohto odboru máme dva druhy praxe. Prvá je odborná učebná, v prvom a druhom ročníku. Vtedy ideme so študentmi na exkurzie a my sme motivátormi pre danú oblasť, aby si uvedomili aké majú možnosti. Potom v treťom a štvrtom ročníku majú študenti prax v rôznych pozíciách v cestovných kanceláriách, a v informačných centrách. Chodievajú aj na oddelenia regionálneho rozvoja v mestách či obciach a aj to je pre nich zaujímavá skúsenosť. Naši študenti  majú široké možnosti štúdia na vysokých školách, môžu pokračovať v rôznych príbuzných odboroch. Ako škola takisto organizujeme rôzne kurzy napríklad barmanský, baristický, sprievodcovský,  Žiaci organizujú exkurzie pre celú školu, sú súčasťou celého procesu od plánovania cez rozpočet, sprievodcovské slovo až po uskutočnenie exkurzie. Samozrejme, že sa zapájame aj do súťaží. Naši študenti sú mimoriadne úspešní už niekoľko rokov na podujatí Vitajte v našom regióne. Musia vymyslieť produkt a urobiť mu propagáciu, marketing a všetko okolo toho. Je to pre nich skvelá praktická skúsenosť.“ 
 
Mária Vavreková

Odbor škola podnikania predstavila pedagogička Marta Drabová a študentka Paula Vysokajová. „Som študentka odboru škola podnikania. V tomto odbore študujeme v oblasti ako je ekonomika, právo, účtovníctvo a mnoho ďalších. Ja by som rada priblížila predmet cvičné firmy, kde sa učíme vybudovať úspešnú fiktívnu firmu. Na začiatok, v druhom ročníku,  si určíme predmet podnikania, teda potrebujeme nejaký dobrý nápad a následne víziu čiže podnikateľký zámer. Vytvoríme finančný a podnikateľský plán a na záver, v treťom ročníku, svoju fiktívnu firmu prezentujeme na medzinárodnej súťaži Veľtrhu cvičných firiem v Košiciach,“ vysvetlila Paula Vysokajová. Marta Drabová ponúkla pohľad pedagóga: „Naším cieľom je nevychovávať študentov pre Úrad práce, ale práve naopak, čo najlepšie ich pripraviť pre pracovný trh a prax. Zaviedli sme nový predmet, praktika vo firme. Jeden deň v týždni majú študenti prax vo firmách. Vedieme ich k tomu, aby rozmýšľali a pokiaľ sa nechcú zamestnať v nejakej firme, tak aby dokázali vytvoriť vlastnú firmu a živiť sami seba, poprípade zamestnávať ďalších ľudí. Taký je náš zámer.“ 


Paula Vysokajová a Marta Drabová
 
O poslaní žiackej rady viac povedala koordinároka Valentína Černajová: „Žiacka rada pôsobí na škole ako poradný orgán vedenia školy už niekoľko rokov. Aktívne sa podieľa na chode školy, háji záujmy svoje i svojich spolužiakov. Máme pravidelné stretnutia s pánom riaditeľom, kde sa rozoberajú rôzne témy, problémy a pripomienky žiakov školy. Pridanou hodnotou je to, že sa ich snažíme viesť k samostatnosti, zodpovednosti a kritickému mysleniu. Dôležitým faktorom je aj to, že žiaci chcú pracovať v žiackej rade a pracujú v nej s radosťou a predovšetkým, že ich akceptuje vedenie školy a celý pedagogický zbor. Aj takto tvorivo žijú žiaci a učitelia v modernej škole.“ Veľmi úspešne pracuje aj žiacka rada. „Na škole študujem tretí rok odbor škola podnikania. Pôsobím v žiackej rade od prvého ročníka a od druhého ročníka som jej predsedom. V škole, ale aj mimo nej organizujeme množstvo aktivít. Ja osobne som najviac hrdý na našu charitatívnu činnosť, ktorú sme rozbehli pred rokom. Bol to vianočný jarmok, kde každá trieda mala stánok a predávala svoje výrobky. Výťažok sme venovali sociálne slabším spolužiakom. Pôsobenie v žiackej rade mi dalo viac ako by som čakal. Naučili sme sa spolupracovať, pracovať pod časovým stresom, ale aj komunikovať s ľuďmi a mnoho iných praktických vecí, ktoré neskôr v živote určite využijeme,“ hovorí Adrián Čapo, predseda žiackej rady. 

Valentína Černajová a Adrian Čapo


Text a foto: Dominika Tuptov


 

Diskusia k článku