Zázračných pätnásť minút a problém je preč! Inkontinencia moču už nie je tabu

Zázračných pätnásť minút a problém je preč! Inkontinencia moču už nie je tabu

„Zbavila som sa svojej nočnej mori! Najprv som to brala ako menšiu, nazvime to nehodu, no potom ako problém, s ktorým som si nevedela rady. Možno to bolo znamenie osudu, do rúk sa mi dostal rozhovor s urogynekológom o inkontinencii moču. Nabrala som odvahu a navštívila odborníka,“ ešte trochu so zábranami opisuje svoju cestu za novým životom päťdesiatnička Valéria Smékalová.

 Napriek skutočnosti, že asi tridsať až päťdesiat percent žien udáva občasný únik moču, len malé percento z nich sa zverí so svojím problémom odborníkom. Medicína, konkrétnejšie urogynekológia, ponúka moderné   vyšetrovacie metódy, ako aj  možnosti operačnej a konzervatívnej liečby. „Názor, že inkontinencia je normálna súčasť starnutia, je mylný. O tomto chúlostivom probléme chce hovoriť  stále málo žien, aj keď oproti minulosti je to už lepšie. Pritom pri včasnej diagnostike je liečba oveľa jednoduchšia a úspešnejšia. Sme spádovou oblasťou pre 220 tisíc ľudí, z toho je šesťdesiat percent žien. Štatistiky hovoria, že každá tretia či štvrtá žena trpí určitou formou inkontinencie. Ešte donedávna sa hovorilo, že ide o vekovú skupinu žien okolo päťdesiat rokov, no nástup problému sa presúva už do nižších vekových skupín. Jedným z možných spúšťačov je totiž pôrod,“ hovorí urogynekológ  Martin Smolko MD, PhD z prešovskej SOFYC Clinic.

Dobrou správou je to, že inkontinencia moču je záležitosť, ktorej sa dá predchádzať a  riešiť. „Nosiť vložku ma otravovalo, bolo to nepohodlné, mala som pocit, že stále cítiť moč. Keď som o svojom probléme povedala urogynekológovi, akoby zo mňa spadol obrovský balvan. Absolvovala som niekoľko vyšetrení. Stačil pätnásťminútový miniinvazívny zákrok a zo mňa bol nový človek. Nemusela som maródovať, zostať v nemocnici. Akurát čo ma najviac mrzí, že som sa nerozhodla konať pred piatimi rokmi,“ dodáva Valéria Smékalová.

„Pacientky sa môžu radiť s praktickým lekárom, ale najlepšie s urogynekológom. Na to, že má žena problém a treba ho riešiť, by mal upozorniť všeobecný lekár, ten totiž najviac predpisuje vložky. Gynekológ by mal, samozrejme,  cielene pátrať po problémoch pacientky a následne ju poslať k špecialistovi, urogynekológovi.  V diagnostike aj samotnej liečbe sa dnes uplatňujú čoraz efektívnejšie postupy. Medzi vyšetrovacie metódy pri inkontinencii moču patrí v prvom rade odobratie anamnézy, teda rozhovor urogynekológa  s pacientkou o tom, aké má problémy. K  stanoveniu diagnózy a následnej liečbe je potrebné urodynamické vyšetrenie, ktoré je v rukách urogynekológa. Dnes je možné jednoznačnejšie stanoviť príčinu úniku moču a zavedenie tzv. vaginálnych pások do praxe otvorilo cestu pre minimálne invazívne riešenia tohto stavu,“ vysvetľuje urogynekológ Martin Smolko.

O inkontinencii sa hovorí málo, ako ju vlastne definovať?  „Cieľom liečby je dosiahnuť vyliečenie ovplyvnením tých faktorov, ktoré močovú inkontinenciu spôsobujú. Je  viacero typov úniku moču, je dôležité určiť druh inkontinencie, pretože na to nadväzujú  spôsoby liečby. Unikanie moču sa rozdeľuje na niekoľko typov. Medzi najčastejšie patrí tzv. stresová inkontinencia a tzv. urgentná inkontinencia. Keď pacientke uniká moč pri kašli, kýchaní, smiechu, skákaní a podobne, ide o tzv. stresový typ inkontinencie. V prípade, že pacientke unikne moč po nútení na močenie, je to tzv. urgentný typ inkontinencie. Asi v pätine prípadov majú pacientky kombináciu oboch typov,“ dodáva urogynekológ  Martin Smolko.


Zázračných pätnásť minút a problém je preč! Je tomu naozaj tak? „Ľahké a stredne ťažké formy  možno liečiť  podpornými páskami, ktoré vlastne pomáhajú „podoprieť“ oslabenú močovú trubicu.  Pásky sa stále technologicky vyvíjajú. Páska sa aplikuje vpichmi, nie rezmi, je to veľmi šetrný miniinvazívny zákrok. Je skutočnou medicínou tretieho tisícročia. U väčšiny pacientov, je ich takmer 97 percent, po  zavedení pásky dochádza k vyliečeniu. Pre pacientky je dobrou správou, že tento zákrok zdravotné poisťovne plne hradia,“ opisuje urogynekológ Martin Smolko zákrok, ktorý už zmenil život mnohým ženám.

 

Nemenej častým problémom u žien je pokles panvového dňa.  Pridruženým javom pri narušení jeho stability  môže byť únik moču. Aj s týmto si veľmi úspešne poradia na špecializovanom pracovisku SOFYC Clinic. Ochabnutosť svalov panvového dna môže viesť k inkontinencie moču. Na našej  klinike liečime pacien­tky s močovou inkon­ti­nen­ciou a poru­chou sta­tiky orgánov pan­vového dna  naj­mod­erne­jšími metódami.  Zavedením sieťky dochádza k fixácii panvového dna a tým pádom aj vymiznutiu sprievodných negatívnych javov ako už spomínaný únik moču či častá únava pacientky. Samozrejme, aj tu hovoríme o jednodňovej chirurgii.  Dokážeme pomôcť, čakacia doba na našom špecializovanom pracovisku je maximálne desať dní,“ vysvetľuje urogynekológ Martin Smolko.

 Viac informácií získate na  www.sofyc.sk, 0911 930 782. (SOFYC Clinic, Bardejovská 24, Prešov)
Urogynekologická ambulancia- 051/7942164, 0903 730 350Diskusia k článku