Prešovský večerník a štrukturálny fond ESF

Prešovský večerník a štrukturálny fond ESF

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Interiérové vybavenie

Interiérové vybavenie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Kancelárske potreby

Kancelárske potreby

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.