Čo odznelo na zasadnutí VV ObFZ Prešov?

0
702

Koronavírus je chvalabohu na ústupe, čo umožňuje postupný návrat života na celom svete do postupného normálu. Riadiaci pracovníci, profesionálni či dobrovoľní, vo všetkých sférach, sa snažia reštartovať činnosť – vo výrobe, obchode, službách, v športe – kolektívnom aj individuálnom. Na návrat futbalu, ako najmasovejšieho športu, čakajú milióny hráčov, trénerov, funkcionárov aj fanúšikov.

Niekde sa už dočkali, inde nie. Najprv je treba, povedané terminológiou hudobníkov, napísať noty. To jest pravidlá, ktoré budú musieť platiť, aby mohli organizovať majstrovské zápasy. Aj o tom rokovali kompetentní na zasadnutí Výkonného výboru ObFZ Prešov. O najdôležitejších rozhodnutiach informoval sekretár zväzu Martin Klovanič.

Letný pohár 2020

„Vzhľadom k súčasnému zdravotnému a epidemiologickému stavu v Slovenskej republike k 31.5.2020, ako aj prijatým opatreniam, výkonný výbor uvažuje o neskoršom termíne, než bolo pôvodne plánované. V prípade akejkoľvek zmeny bude VV náležite reagovať. Dôležité však bude, aké pravidlá a hlavne preventívne opatrenia pri organizovaní zápasov budú v príslušnom čase platiť, mám na mysli ich finančnú náročnosť – a teda, či si ich presné dodržiavanie budú môcť kluby dovoliť,“ informoval Klovanič.

Súťažný ročník 2020/2021

„Začiatok je naplánovaný na 9. augusta 2020. Termín odovzdávania prihlášok je do 19. júna 2020,“ dodal sekretár zväzu.

Poplatky za hosťovania.

„Peniaze za platby, ktoré boli realizované po 1. januári 2020, sa budú vracať,“ povedal o rozhodnutí.

Dobrá správa

„Máme prísľub, že Slovenský futbalový zväz bude uhrádzať odmeny delegovaných osôb na mládežnícke stretnutia minimálne vo výške 50 percent,“ uviedol Martin Klovanič.

Ján Miroľa
Ilustračné foto: V. Zamborský