Správnu radu Fondu na podporu športu bude riadiť Ladislav Križan

0
351

(pv) – Novým predsedom správnej rady Fondu na podporu športu sa stal Ladislav Križan. Do funkcie ho vymenovala vláda na svojom stredajšom rokovaní. Kabinet súčasne vymenoval aj troch chýbajúcich členov správnej rady fondu.

Nový predseda správnej rady fondu Ladislav Križan je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty telesnej výchovy a športu UK a švajčiarskej University of Lausanne. V minulosti pôsobil ako vysokoškolský pedagóg, riaditeľ odboru znaleckej činnosti na ministerstve spravodlivosti či generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport na ministerstve školstva. Vo funkcii nahradil Dušana Guľáša, ktorý odstúpil z vedenia Fondu na podporu športu v polovici júna tohto roka.

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zakazuje členom správnej rady Fondu na podporu športu byť štatutárnym, riadiacim alebo kontrolným orgánom podnikateľských subjektov či mať aktívnu živnosť. Z uvedeného dôvodu sa v ostatnej dobe vzdalo členstva v správnej rade fondu päť osôb: predseda Dušan Guľáš (nominant Slovenského olympijského a športového výboru), členovia Ján Riapoš (nominant Slovenského paralympijského výboru), Richard Galovič (nominant predsedu vlády), Daniel Liška (nominant Slovenského olympijského a športového výboru) a Anastasia Kuzminová (nominantka ministerstva školstva).

Novými členmi správnej rady sú s účinnosťou od 2. septembra 2020 aj Dušan Šaradín (nominant ministerstva školstva), Gábor Asványi (nominant Slovenského olympijského a športového výboru) a Ľudovít Jurinyi (nominant Slovenského zväzu ľadového hokeja).

„Správna rada fondu je kompletná, má predsedu, podpredsedu a 9 členov. Pevne verím, že fond, ktorý bol aj z dôvodu chýbajúcich nominácii paralyzovaný, si začne plniť svoje povinnosti. A začne sa z prostriedkov fondu stavať najmä drobná infraštruktúra, po ktorej je na Slovensku veľký dopyt. Osobne ma veľmi mrzí, že radu fondu opustila pani Kuzminová, ktorá sa z technických dôvodov nemohla vzdať činnosti vo svojej obchodnej spoločnosti,“ uviedol po skompletizovaní fondu štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Husár.

Fond na podporu športu vznikol na konci roka 2019. Jeho cieľom je zabezpečiť efektívnu podporu a rozvoj športu mládeže, vrcholového športu, športovej reprezentácie SR, ale aj športu pre všetkých, i zdravotne znevýhodnených ľudí. Najvyšším, výkonným a štatutárnym orgánom fondu je správna rada. Členovia rady majú päťročný mandát.

Foto: MŠVaV


Súčasné zloženie správnej rady Fondu na podporu športu:

nominanti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:
Ladislav Križan (predseda), Dušan Šaradin, Anton Danko

nominant predsedu vlády SR:
Ivan Greguška

nominant Združenia miest a obcí Slovenska:
Jozef Turčány

nominanti Slovenského olympijského a športového výboru:
Jaroslav Rybánsky (podpredseda), Gábor Asványi, Jozef Krnáč

nominant Slovenského paralympijského výboru:
Miroslav Dráb

nominant Slovenského futbalového zväzu:
Mária Berdisová

nominant Slovenského zväzu ľadového hokeja:
Ľudovít Jurinyi